Inżynier Automatyk [rekrutacja online]

Charlie works

Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Świebodzice, Nowa Ruda, Świdnica, Ząbkowice Śląskie

17 dni temu

Don't worry be happy, we got this !

 

Poprzez zrozumienie biznesu, wypracowaliśmy strategię opartą na partnerskiej, stałej i długookresowej współpracy. Nasze działania skupione są na codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi według wyznawanych wartości tj.: bezpieczeństwo i jakość. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie Ekspertów, aby nasi Partnerzy Biznesowi skutecznie realizowali swoje założone cele.

 

Obecnie, dla naszego Partnera Biznesowego, firmy z branży automatyki przemysłowej, poszukujemy osób, które mogą pracować na stanowisku:

Inżynier Automatyk [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Świebodzice, Nowa Ruda, Świdnica, Ząbkowice Śląskie

(rekrutacja prowadzona online)

 

Co zyskujesz dołączając do zespołu naszego Klienta:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Naukę języka angielskiego
 • Dofinansowanie do obiadów oraz przekąsek

 • Darmową opiekę medyczną LUX MED
 • Karta sportowa,
 • Roczny plan rozwojowy
Co musisz posiadać, jeśli chcesz pracować na tym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe (automatyka, inżynieria elektryczna / mechaniczna lub pokrewne);
 • min. kilkumiesięczne doświadczenie w obszarze automatyki;
 • doświadczenie w programowaniu sterowników;
 • znajomość systemów automatyki przemysłowej (m.in. falowników);
 • mile widziana znajomość systemów wizyjnych i czytników kodów Cognex oraz standardów sieci przemysłowych (EtherCat, Profibus );
 • znajomość obsługi i programowania robotów przemysłowych jako dodatkowy atut;
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
 • programowanie sterowników PLC firmy Beckhoff (TwinCat 2 oraz TwinCat 3) oraz systemów HMI (Zenon);
 • rozwój obecnych rozwiązań programowych i wdrażanie nowych;
 • zapewnienie wiedzy technicznej w celu ciągłego doskonalenia automatyzacji procesu produkcyjnego;
 • uczestnictwo w projektach usprawniających oraz analizujących rodzaje i skutki możliwych błędów (FMEA);
 • współpraca z działem inżynierii w zakresie instalacji oraz rozruchu urządzeń;
 • obsługa systemów wizyjnych i czytników kodów (Cognex).
Charlie works sp. z o.o. (nr certyfikatu 23705)
Obowiązek informacyjny:

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1, 46-200. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.eu, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)


Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.

Poznaj

Charlie works Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier