Inżynier Budowy

MOLEWSKI Sp. z o.o.

Łódzkie

77 dni temu

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier Budowy

Zakres obowiązków:
 • kontrola jakości i terminowości prowadzonych prac oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż. na powierzonym odcinku robót
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej
 • koordynację i nadzór nad podległymi pracownikami, podwykonawcami
 • prowadzenie dokumentacji budów
 • wykonywanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych w programie „NORMA” oraz „Excel”
 • wysyłanie zapytań ofertowych
 • sporządzanie obmiarów na podstawie dokumentacji projektowej
 • poszukiwanie firm podwykonawczych
 • współudział w procesie ofertowania – do momentu pozyskania kontraktu
 • sporządzanie wniosków materiałowych
Oczekiwania wobec kandydata:
 • wykształcenie kierunkowe (budownictwo lub inżynier środowiska)
 • zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i programów „NORMA” oraz MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w branży budowlanej na stanowisku inżynier budowy lub rozliczeniowiec
 • dyspozycyjność
Oferujemy:
 • zatrudnienie w rozwijającej się i nowocześnie zarządzanej firmie
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Poznaj stanowisko: Inżynier Budowy 
Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, ...
Praca Inżynier Budowy