Inżynier Serwisu [rekrutacja online]

Charlie works

Dolnośląskie

36 dni temu

Don't worry be happy, we got this !

 

Jesteś gotowy na nowe wyzwania? Poszukujesz stabilnej, ale nie nudnej pracy?

Szukamy właśnie Ciebie!

Dzięki Charlie works sp. z o.o. ( nr rej 23705) znajdziesz wymarzonego pracodawcę!

 

Dla naszego klienta, producenta i dostawcy rozwiązań w zakresie oprzyrządowania procesów przemysłowych poszukujemy pracownika na stanowisko:

Inżynier Serwisu [rekrutacja online]
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie
Zakres obowiązków:
 • Obsługiwanie zgłoszeń serwisowych (ewidencja, wywiad, interwencja u klienta, naprawa warsztatowa, przyjmowanie zgłoszeń do realizacji, dokumentowanie naprawy, raportowanie zgodnie z zasadami panującymi w firmie),
 • Ewidencja zgłoszeń i działań serwisowych w systemie MS CRM,
 • Zaangażowanie we współpracę z zespołem,
 • Dbanie o należyty stan powierzonego wyposażenia,
 • Korzystanie ze wsparcia i doświadczenia zespołu oraz wsparcia fabrycznego,
 • Analiza zgłoszeń organizacja i realizacja zgłoszeń serwisowych. 
Wymagania:
 • Wykształcenie inżynierskie techniczne poparte doświadczeniem z aparaturą kontrolno-pomiarową wraz z uprawnieniami SEP w grupach SEP 1,2,3
 • Doświadczenie min. 2 lata pracy jako serwisant AKPiA, technik/specjalista utrzymania ruchu w zakładzie przemysłowym,
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym konsultowanie zagadnień technicznych,
 • Umiejętność posługiwania się miernikami i analizatorami,
 • Stan zdrowia pozwalający na pracę na zewnątrz oraz na wysokości,
 • Praktyczna umiejętność napraw urządzeń elektronicznych,
 • Gotowość do odbywania częstych podróży służbowych,
 • Umiejętność i doświadczenie w diagnostyce działania i uszkodzeń sprzętu,
 • Umiejętność czytania schematów elektronicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne z naciskiem na współpracę i otwartość na  współdzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi.
 • Zdolność do podróży służbowych.
Oferujemy:
 • Pracę w firmie zaawansowanej technologicznie. Uczestnictwo w procesach wzorcowania, kalibracji i weryfikacji urządzeń pomiarowych,
 • Dużo samodzielności w realizacji zgłoszeń serwisowych,
 • System szkoleń wewnętrznych poparty certyfikatami w tym szkolenia zagraniczne i szkolenia wdrożeniowe.
Obowiązek informacyjny:
W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.pl, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d)w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 1 roku, liczonym po następującym roku kalendarzowym. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:
Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),

Poznaj

Charlie works Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Inżynier Serwisu 
Inżynier Serwisu to osoba odpowiedzialna za zapewnienie ogólnej obsługi maszyn, uruchomienie, rozruch i de-instalacje, naprawy i rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami zgodnie ze standardami danej firmy, uruchamianie i wdrażanie nowych projektów. Inżynier Serwisu musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe oraz doskonałą znajomość produktu. Osoba na ...
Praca Inżynier Serwisu