Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

RADPOL S.A.

Ciechów k/ Środy Śląskiej

38 dni temu

RADPOL S.A.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Ciechów k/ Środy Śląskiej

Główny cel stanowiska:

Kierowanie i nadzór nad działem Utrzymania Ruchu

 

Podstawowe zadania i obowiązki:
 • Planowanie, nadzorowanie i wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn
  i urządzeń produkcyjnych oraz budynków, obiektów i instalacji,
 • Inicjowanie oraz udział w projektach podnoszących sprawność i efektywność parku maszynowego,
 • Współudział w tworzeniu planów inwestycyjnych,
 • Nadzorowanie oraz wykonywanie pomiarów parametrów procesów technologicznych,
 • Nadzorowanie, weryfikowanie oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej,
 • Optymalizacja czasu trwania i sposobu wykonania prac remontowych i przeglądów okresowych,
 • Nadzorowanie oraz czynny udział w konserwacji, przeglądzie i naprawach
  w budynkach i budowlach należących do Zakładu,
 • Współudział w szkoleniu pracowników w zakresie pierwszego stopnia utrzymania ruchu,
 • Tworzenie instrukcji pracy, procedur dotyczących przeglądu, konserwacji, przezbrajania
  i ustawiania maszyn,
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • Kierowanie pracą podległego personelu i kontrola dyscypliny pracy,
 • Promowanie w ramach przedsiębiorstwa wszelkich inicjatyw innowacyjnych.
Wymagania oczekiwane:
 • Wykształcenie średnie techniczne (preferowane wyższe),
 • Znajomość zagadnień związanych z obsługą, naprawą oraz konserwacją remontowo mechaniczną,
 • Minimum 3 lata doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność kierowania zespołem,
 • Mile widziane uprawnienia SEP - Dozór i Eksploatacja,
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie i sumienność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.
Oferujemy:
 • Pracę w zróżnicowanym wiekowo zespole, w którym doceniamy wieloletnie doświadczenie na równi z odwagą i dynamizmem młodszych pokoleń,
 • Rozwój zawodowy dopasowany do potrzeb i aspiracji pracownika,
 • Prężnie rozwijające się środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły, idee wykorzystując swoje doświadczenia,
 • Stabilne zatrudnienie i systematyczny rozwój,
 • Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i doświadczenia, niezbędne narzędzia pracy.

Poznaj

RADPOL S.A.

RADPOL istnieje od ponad 30 lat, obecnie zatrudnia 236 osób. Firma ma siedzibę w Człuchowie, 91 km od Bydgoszczy. Firma jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych. Udziały RADPOLU w krajowym rynku wyrobów termokurczliwych szacuje się na 50-70%. Spółka specjalizuje się w produkcji wyrobów z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego. Dzięki technologii sieciowania elektronowego wyroby wykonywane z polietylenu posiadają tzw. „pamięć kształtu". Firma – jako jedyna w Polsce – posiada akcelerator elektronowy wykorzystywany na skalę przemysłową o energii 2 MeV służący do sieciowania radiacyjnego polietylenów.

Poznaj stanowisko: Kierownik Utrzymania Ruchu 
Kierownik utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie produkcyjnym i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Jako że pierwszym czynnikiem mogącym zakłócić tę ciągłość jest uszkodzenie jednego z urządzeń, biorących udział w produkcji, kierownik utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację sprzętu i jego naprawy. Kierownik opracowuje harmonogram okresowych ...
Praca Kierownik Utrzymania Ruchu