Kierownik Magazynu i Logistyki
Grupa Progres
Elbląg
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu

Progres Permanent Recruitment to ekspercka linia biznesowa Grupy Progres w dziedzinie rekrutacji stałych. Specjalizuje się w doborze specjalistów, menadżerów, kadry zarządzającej w sektorach takich jak: IT, Produkcja, Logistyka, Budownictwo, Finanse, Sprzedaż i SSC/BPO. Chcąc sprostać oczekiwaniom Klientów wdraża innowacyjne rozwiązania, dopasowane do aktualnych wyzwań rynku pracy. Wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i metody pozyskiwania pracowników, a także dba o Candidate i Customer Experience oraz Employer Branding swoich Klientów.

 

Dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Magazynu i Logistyki
Miejsce pracy: Elbląg
Zakres obowiązków:
 • Nadzór nad sprawnym działaniem magazynu i logistyki
 • Organizowanie i koordynowanie pracy podległego personelu,
 • Planowanie i koordynowanie płynnego przepływu towarów i dokumentacji magazynowej ,
 • Poszukiwanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej,
 • Koordynacja funkcjonowania magazynu z pracą pozostałych działów w zakładzie,
 • Odpowiedzialność za zgodność stanów magazynowych i bezpieczeństwo przechowywania towarów,
 • Rozpatrywanie reklamacji związanych z brakami i uszkodzeniami towarów powstałymi podczas magazynowania i transportu,
 • Odpowiedzialność za okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie oraz wymianę sprzętu i wyposażenia w dziale.


Wymagana:
 • Wiedza względem bezpieczeństwa przechowywanych towarów – w jaki sposób należy je przechowywać i gospodarować
 • Wiedza na temat sprzętu użytkowanego na magazynie oraz w dziale logistyki
 • Doświadczenie w planowaniu oraz weryfikowaniu płynnego przepływu towarów oraz dokumentacji magazynowej
 • Doświadczenie we wdrażaniu optymalnych rozwiązań względem zagospodarowania przestrzeni magazynowej
 • Doświadczenie w rozpatrywaniu reklamacji związanych z brakami i uszkodzeniami towarów
 • Doświadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji
 • Min. 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale magazynu lub logistyki na stanowisku Wyższego Szczebla
 • Umiejętne organizowanie pracy podległemu zespołowi
 • Koordynowanie podejmowanych przez zespół działań
 • Umiejętność nadawania priorytetów zadaniom i kształtowanie ścieżki działań
 • Znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Wparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie współpracy;
 • Otwartość na wprowadzanie preferowanych rozwiązań produkcyjnych;
 • Niezbędne narzędzia i wyposażone w nowoczesne urządzenia miejsce pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji na to stanowisko, proszone są o aplikowanie poprzez kliknięcie w przycisk "APLIKUJ".

 


 APLIKUJ TERAZ 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Progres HR Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, e-mail:kontakt(małpka)grupaprogres.pl (zwana dalej Spółką). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe: adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 411, 80 – 309 Gdańsk, e-mail: iod(małpka)grupaprogres.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej, a po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji na podstawie art.6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

Aplikuj teraz

Poznaj

Grupa Progres