Kierownik Magazynu Logistycznego
Erontrans Sp. z o.o.
Nowa Wieś Wrocławska
kierownik/koordynator
3 dni temu

Ogłoszenie numer: 5810796, z dnia 2021-10-14

ERONTRANS Sp. z o.o. to jeden z czołowych polskich operatorów logistycznych, z ponad 30 – letnim doświadczeniem na rynku w branży TSL. Obecnie jedna z największych polskich firm sektora TSL z szerokim portfolio usług drogowych, morskich, intermodalnych oraz logistycznych.

 

Kierownik Magazynu Logistycznego

Miejsce pracy: dolnośląskie / Nowa Wieś Wrocławska

Nr Ref.: KM/Wrocław

 

Opis stanowiska

 • organizacja pracy magazynu zgodnie z przyjętymi procedurami, normami, przepisami
 • nadzór nad prawidłową realizacją procesów magazynowych i ich stałe doskonalenie
 • kontrola prawidłowości obiegu dokumentów magazynowych
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie sprawnego przepływu materiałów wewnątrz magazynu
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, motywowanie i rozwijanie zespołu
 • wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy magazynu
 • planowanie i kontrola codziennej pracy pracownikom
 • kontrola stanów magazynowych
 • prowadzenie dokumentacji
 • dbałość o jakość i o terminowość realizacji zadań w magazynie
 • administrowanie danymi w systemie magazynowym
 • nadzór nad sprzętem magazynowym
 • dbałość o przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż

Wymagania

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia preferowane wyższe kierunkowe
 • doświadczenia na analogicznym stanowisku minimum 3 lata
 • doświadczenia w organizowaniu i kontrolowaniu procesów magazynowych
 • wysokich kompetencji w zakresie komunikacji z klientem oraz zarządczych
 • doświadczenia w kierowaniu zespołem minimum 2 lata
 • mile widziana znajomość branży transportowej
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej jak i zespołu,
 • umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji,
 • znajomość systemów magazynowych WMS
 • znajomości procesów magazynowych
 • umiejętności poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań
 • dyspozycyjności i gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
 • odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu i wyznaczania priorytetów
 • sumienności i uczciwości oraz elastyczności
 • praktycznej znajomości MS Office (szczególnie Excel)
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • mile widziana znajomość obsługi programów i komunikatorów spedycyjnych

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • premie uzależnione od wyników i od jakości pracy
 • możliwość dalszego rozwoju w ramach prężnie rozwijającej się firmy
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym
 • doskonałą atmosferę w pracy
 • narzędzia służbowe telefon, laptop

NIE CZEKAJ – PRZEŚLIJ DO NAS SWOJE CV JUŻ DZIŚ

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV opatrzonego zgodą na przetwarzanie danych osobowych:


Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w związku z przesłaną do ERONTRANS Sp. z o.o. aplikacją w ramach jednego z prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, informujemy, że :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 64B dalej: (Pracodawca).
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia
3) podanie przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie pozostałych danych jest dobrowolne; podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku);
4) podane przez Panią/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Pracodawcy/Zleceniodawcy usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy ERONTRANS SP. Z O.O., przeprowadzający proces rekrutacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca, licząc od wpłynięcia podania;
7) za Pani/Pana zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od wpłynięcia podania;
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii swoich danych
b) do sprostowania lub uzupełnienia treści Pani/Pana danych osobowych
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
d) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń,
e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9) w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: wycofanie_zgody@erontrans.pl
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Erontrans Sp. z o.o.