Kierownik Projektu / Kontraktu

ZRUG Sp. z o.o.

Podlaskie

5 dni temu

ZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oferująca kompleksową realizację inwestycji w obszarach takich jak gaz ziemny, ropa naftowa, paliwa, instalacje przemysłowe, ciepłownictwo oraz ochrona środowiska poszukuje do swojego zespołu kandydatki/ta na stanowisko:

Kierownik Projektu / Kontraktu
Miejsce pracy: woj. podlaskie


Zakres obowiązków:
 • Kompleksowe zarządzanie projektem budowlanym (infrastrukturalnym – branża gazownicza) od procesu ofertowania do zakończenia inwestycji;
 • Kontrola procesu budowlanego w kluczowych aspektach;
 • Przygotowanie, aktualizacja oraz odpowiedzialność za budżet projektu;
 • Przygotowanie oraz nadzorowanie realizacji harmonogramu robót oraz planu dostaw materiałów kluczowych dla projektu;
 • Weryfikacja ofert dostawców pod względem finansowo-rzeczowym;
 • Zarządzanie zespołem projektowym oraz podwykonawcami uczestniczącymi w projekcie;
 • Odbiór prac podwykonawców;
 • Rozliczenia inwestycji.
Wymagania:
 • Doświadczenie w realizacji projektów budowlanych infrastrukturalnych na poziomie co najmniej Zastępcy Kierownika Projektu – minimum 2 lata ( warunek konieczny );
 • Biegła znajomość programu Excel;
 • Znajomość MS Project na poziomie co najmniej dobrym;
 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek Inżynieria Środowiska / Budownictwo;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;
 • Orientacja na cel, samodzielność w działaniu i operatywność, zdolności interpersonalne.
Oferujemy:
 • Możliwość podjęcia stałej współpracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Miłą atmosferę pracy.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Uprzejmie informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, prowadzonego przez „ZRUG” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” Informujemy, że podanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w nim.

1. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest ZRUG Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 76/3, 61-892 Poznań
2. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@zrug.pl
4. Dane osobowe nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 1 roku na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
5. Informujemy, że aplikacji nie odsyłamy i kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poznaj

ZRUG Sp. z o.o.

ZRUG Sp. z o. o.  jest firmą inżynierską, która buduje i remontuje infrastrukturę gazowniczą, wodociągową i kanalizacyjną. Zapewnia kompleksową gazyfikację miast i gmin, również w systemie BOT. Od początku swego istnienia głównym celem realizowanej przez firmę polityki jest wysoka jakość wszystkich oferowanych usług.

Jako pierwsza firma gazownicza w 1997 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9002 i od tego czasu w sposób świadomy i udokumentowany dbamy o zadowolenie naszych Klientów, Dostawców, Pracowników, a także o środowisko naturalne.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu