Kierownik Projektu

NES Global Talent

Świętokrzyskie

6 dni temu

Dla naszego klienta – wiodącego dewelopera z doświadczeniem w branży przemysłowej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Projektu
Obowiązki:
 • Prowadzenie nadzoru budowlanego w zakresie budownictwa przemysłowego po stronie Dewelopera od momentu pozyskania gruntu do pozwolenia na użytkowanie.
 • Udział w wyborze generalnego wykonawcy.
 • Nadzór nad przebiegiem prac budowlanych- monitorowanie i koordynacja poszczególnych etapów budowy zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem.
 • Odpowiedzialność za jakość, terminy i czas realizowanych inwestycji.
 • Koordynacja prac podwykonawców, ustalanie zakresu i terminu wykonania prac.
 • Rozliczanie nadzorowanych zadań inwestycyjnych.
 • Bieżąca współpraca z firmami zaangażowanymi w realizację inwestycji przemysłowych.
 • Kontakt z architektem w zakresie przeprowadzania procesu pozwolenia na budowę oraz wykonawcami w sprawach technicznych.
 • Uczestnictwo w negocjacjach z dostawcami i podwykonawcami.
 • Ścisła współpraca z działem prawnym, technicznym.
 • Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac.
 • Raportowanie postępów prac zgodnie z harmonogramem.
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej.
 • Czynny udział w odbiorach końcowych.

 

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe w zakresie budownictwa.
 • Doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów przemysłowych (hale, magazyny) po stronie dewelopera / inwestora.
 • Znajomości prawa budowlanego i procesu przygotowania oraz prowadzenia inwestycji budowlanych.
 • Znajomość rynku nieruchomości oraz procedur administracyjnych.
 • Preferowane uprawnienia budowlane wykonawcze.
 • Komunikatywność, samodyscyplina, dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność współpracy w ramach zespołu.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji.
Oferta:
 • Współpraca z firmą specjalizującą się w budowie obiektów przemysłowych
 • Stałe zatrudnienie na pełen etat.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Niezbędne narzędzia do pracy.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu