Kierownik Robót

ZRUG Sp. z o.o.

Śląskie

3 dni temu

ZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oferująca kompleksową realizację inwestycji w obszarach takich jak gaz ziemny, ropa naftowa, paliwa, instalacje przemysłowe, ciepłownictwo oraz ochrona środowiska w związku z rozpoczynającą się inwestycją poszukuję do swojego zespołu kandydata/tki na stanowisko:

Kierownik Robót
Miejsce pracy: woj. śląskie

praca w delegacji

 

Zakres obowiązków:
 • Nadzór nad terminowością wykonywania prac zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz przepisami BHP
 • Planowanie oraz koordynowanie robót budowlano-montażowych
 • Nadzór nad dostawami materiałów
 • Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń inwestycji, rozliczanie kosztów budowy
 • Sporządzanie bieżących raportów z prac
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji biurowej
 • Rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców, bezpośredni nadzór nad jakością realizowanych prac
 • Koordynowanie pracy podwykonawców, odbiór zleconych prac
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, kierunek Inżynieria Środowiska
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Doświadczenie w realizacji zadań infrastruktury rurociągowej ( gazowej, paliwowej, wodociągowej)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Dokładność, samodyscyplina, umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizowania
 • Czynne prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Miłą atmosferę pracy
 • Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych

Uprzejmie informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, prowadzonego przez „ZRUG” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” Informujemy, że podanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w nim.

1. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest ZRUG Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 76/3, 61-892 Poznań
2. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@zrug.pl
4. Dane osobowe nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 1 roku na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
5. Informujemy, że aplikacji nie odsyłamy i kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poznaj

ZRUG Sp. z o.o.

ZRUG Sp. z o. o.  jest firmą inżynierską, która buduje i remontuje infrastrukturę gazowniczą, wodociągową i kanalizacyjną. Zapewnia kompleksową gazyfikację miast i gmin, również w systemie BOT. Od początku swego istnienia głównym celem realizowanej przez firmę polityki jest wysoka jakość wszystkich oferowanych usług.

Jako pierwsza firma gazownicza w 1997 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9002 i od tego czasu w sposób świadomy i udokumentowany dbamy o zadowolenie naszych Klientów, Dostawców, Pracowników, a także o środowisko naturalne.

Kierownik robót budowlanych odpowiada za prawidłowe, zgodne z przyjętymi zasadami prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego. Do jego zadań należy również rozdzielanie zadań pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje terminowość wykonywanych prac oraz realizację budowy zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Często kierownik robót ...
Praca Kierownik robót budowlanych