Kierownik Sekcji Sterowania i Napędów / Control and Drives Section Manager

PROTEA Sp. z o.o.

Śląskie

28 dni temu

Protea Sp. z o.o. została założona w roku 2001.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania inżynierskie i logistyczne oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.
Wykonujemy także prace związane z przebudową i modernizacją urządzeń.

 

poszukuje pracowników na stanowisko:

Kierownik Sekcji Sterowania i Napędów / Control and Drives Section Manager
Miejsce pracy: woj. śląskie
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne: elektrotechnika, automatyka, robotyka lub ekwiwalentne
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole projektowym
 • Doświadczenie w projektowaniu układów elektrycznych oraz automatyki przemysłowej
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • Dodatkowym atutem będą:
  - Doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń
  - Znajomość j. niemieckiego
Zakres pracy:
 • Rozwój oddziału firmy w Niemczech
 • Kierowanie sekcją Sterowania i Napędów (część elektryczna)
 • Opracowanie i realizacja zdalnego dostępu do urządzeń wyprodukowanych w firmie
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie układów elektrycznych
 • Organizacja i rozbudowa serwisu opartego na zdalnym dostępie (augmented reality support)
 • Organizacja i udział w pracach eksportowych
 • Praca przy specjalistycznych projektach (m.in. oil & gas / wind energy off-shore)
 • Śledzenie trendów rozwojowych urządzeń
 • Udział w zagranicznych targach specjalistycznych
Oferujemy:
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość osobistego rozwoju
 • Miejsce pracy: Ligota Górna k. Kluczborka
 • Pakiet relokacyjny – pomoc w zagospodarowaniu się w okolicach firmy, wsparcie w znalezieniu mieszkania w nowej lokalizacji, dopłata przez 12 m-cy do utrzymania mieszkania
Requirements:
 • M.Sc degree, preferred electrotechnics, automation, robotics or equivalent
 • Ability to work in a team and independently
 • Experience in the design of electrical systems and industrial automation
 • Very good knowledge of English
 • An additional advantage will be
  - Experience in the use of devices
  - Knowledge of German
Operating range:
 • The development of the company's branch in Germany
 • Managingthe Control and Drives section (electrical part)
 • Development and implementation of remote access to devices manufactured in the company
 • Creating construction documentation in the field of electrical systems
 • Organization and development of a website based on remote access (augmented reality support)
 • Organization and participation in export work
 • Work on specialist projects (including oil & gas / wind energy off-shore)
 • Tracking the development trends of devices
 • Participation in foreign specialist fairs
Our offer:
 • An attractive remuneration package
 • Opportunity for development and promotion
 • Location: Ligota Górna near Kluczbork
 • Relocation package - assistance in arranging around the company, support in finding a flat in a new location, additional payment to flat for 12 months
Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Protea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010965 (administrator danych), dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Protea Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. Dane udostępniam dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą administratora danych oraz uprawnione do tego organy władzy publicznej. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż 2 lata od ich przekazania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Zarządu Protea Sp. z o.o. ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem: daneosobowe@protea.pl.
Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu