Kierownik Utrzymania Ruchu i Infrastruktury

Experum HR

Dolnośląskie

6 dni temu

EXPERUM Human Resources jest firmą doradztwa personalnego, która od ponad 25 lat wspiera swoich Klientów w rekrutacji i realizacji projektów doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Utrzymania Ruchu i Infrastruktury
Miejsce pracy: województwo dolnośląskie
Nr ref.: 8782/MUW

północ województwa dolnośląskiego

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego i niemieckiego,
 • doświadczenie w obszarze prowadzenia zespołów technicznych,
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjno-remontowych,
 • znajomość zagadnień technicznych w obszarze utrzymania ruchu oraz zarządzania infrastrukturą firmy,
 • znajomość zagadnień prowadzenia inwestycji i wymagań prawnych w tym zakresie,
 • umiejętności analizy i wyciągania wniosków,
 • umiejętności planowania rozwoju kompetencji personelu w obszarze technicznym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1kV.
Obowiązki:
 • opracowywanie koncepcji i inicjowanie działań w zakresie nowych i optymalizacji obecnych rozwiązań sprzętowych i technicznych,
 • zarządzanie podległym zespołem,
 • współpraca z innymi działami firmy w zakresie prowadzonych inwestycji i wdrażanych rozwiązań technicznych,
 • ustalanie zasad gospodarowania, magazynowania i użytkowania wyposażenia oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 • wyznaczanie celów i zadań podległym kierownikom oraz nadzorowanie i rozliczanie ich terminowej realizacji,
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP oraz wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska,
 • nadzór nad sprawnością urządzeń i maszyn, budynków i infrastruktury,
 • monitorowanie i weryfikacja przebiegu inwestycji, pod kątem terminów, jakości i bezpieczeństwa,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie inwestycji, m.in.: zbieranie ofert, wybór kontrahentów, negocjacje.
Nasz Klient oferuje:
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy,
 • nowoczesne i przyjazne środowisko pracy,
 • pakiet benefitów,
 • pakiet socjalny,
 • samochód służbowy.


Prosimy o przesłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku

 

 APLIKUJ TERAZ 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Janusza Dziewita prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT, ul. Karola Szajnochy 11, 50-076 Wrocław zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.

Obowiązek informacyjny: Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Janusz Dziewit prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Experum HR JANUSZ DZIEWIT, ul. Karola Szajnochy 11, 50-076 Wrocław.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, tj.: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Informujemy ponadto, że ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres e-mail [wroclaw@experumhr.pl]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Poznaj stanowisko: Kierownik Utrzymania Ruchu 
Kierownik utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie produkcyjnym i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Jako że pierwszym czynnikiem mogącym zakłócić tę ciągłość jest uszkodzenie jednego z urządzeń, biorących udział w produkcji, kierownik utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację sprzętu i jego naprawy. Kierownik opracowuje harmonogram okresowych ...
Praca Kierownik Utrzymania Ruchu