Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Konserwator - Elektryk
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Bydgoszcz
pracownik fizyczny
pełny etat
umowa o pracę
94 dni temu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Co nas wyróżnia?

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

 

Konserwator - Elektryk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: IE2/TUI/2021
Zadania:
 • Wymiana zużytego sprzętu elektrycznego oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej,
 • Usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Udział w procesach remontowo – adaptacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych,
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów sprawności technicznej urządzeń, instalacji i obiektów elektroenergetycznych,
 • Uruchamianie i konserwacja urządzeń zasilania awaryjnego szpitala,
 • Naprawy sprzętu AGD, urządzeń gastronomicznych kuchni szpitalnej,
 • Udział w odbiorach instalacji w nowo wybudowanych budynkach.
Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane średnie (elektryk, elektromonter, automatyk, elektronik),
 • Minimum 3–letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy na stanowisku elektryka, automatyka Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (czytanie rysunków technicznych, schematów elektrycznych),
 • Aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 1 kv, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji)

Wymagania pożądane:

 • Podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • Znajomość obsługi i napraw instalacji przyzywowych występujących w szpitalach (Ackermann, FACI, Elektrosygnał, ABB Signal),
 • Znajomość podstaw automatyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na układy SZR,
 • Aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy E do prac przy urządzeniach, instalacjach sieciach o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 • Dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.
 • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.