Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Koordynator projektu [rekrutacja online]

HERKULES S. A.

Wielkopolskie

33 dni temu

Firma Herkules S.A. w związku z długoletnim kontraktem na budowę sieci systemu GSMR poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator projektu [rekrutacja online]
Miejsce pracy: woj. wielkopolskie
Zadania:
 • Planowanie harmonogramu prac Podwykonawców, kontrola postępu robót, egzekwowanie terminowej realizacji zadań
 • Aktywne wsparcie Podwykonawców w komunikacji z Klientami
 • Identyfikacja i ocena ryzyk, planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych
 • Przygotowanie analiz, raportów, sprawozdań
 • Kontrola budżetu
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe o profilu: budownictwo, telekomunikacja, architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne lub pokrewne związane z inwestycjami budowlanymi
 • min. 3 lata udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierownika /koordynatora projektu (w zakresie przygotowania inwestycji np. przy obsłudze projektów związanych z budową sieci telefonii mobilnej, inwestycjami infrastrukturalnymi)
 • biegła znajomość (oraz umiejętność praktycznego zastosowania) obowiązujących przepisów w zakresie ustawy Prawo Budowlane oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych, planowania i zagospodarowania przestrzennego,  przepisów dotyczących ochrony środowiska, ustawy o transporcie kolejowym, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, prawa geodezyjnego, trybów i przebiegu postępowań administracyjnych w budownictwie
 • umiejętność łączenia zagadnień technicznych z biznesowymi
 • doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej
 • umiejętność czytania i analizy dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej (pożądana znajomość AutoCAD na poziomie podstawowym)
 • dyspozycyjność, operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • mobilność, samodzielność i silna motywacja do pracy
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie (umowa o pracę)
 • szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • niezbędne narzędzia pracy
 • dużą samodzielność w działaniu
 • udział w projektach o zasięgu ogólnopolskim
 • przyjazną atmosferę pracy bazującą na kulturze dzielenia się wiedzą
 • prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Poznaj stanowisko: Koordynator Projektu 
Koordynator projektu to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór techniczny nad danym projektem na wyznaczonym obszarze. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami, współpraca z kierownikiem merytorycznym, przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru i kontrola prac podwykonawców wg danych ...
Praca Koordynator Projektu