Koordynator Projektu

Eneria Sp. z o.o.

Śląskie

4 dni temu

Eneria zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów zasilania rezerwowego, kogeneracji, modułów energetycznych stosowanych w przemyśle morskim, kolejowym czy energetycznym, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii firmy CATERPILLAR®  i jednoczesnym poszanowaniu środowiska.

 

Jako Generalny Wykonawca na prowadzonych obecnie inwestycjach poszukujemy osób na stanowisko:

Koordynator Projektu

Dział: Kogeneracja/Diesel

Miejsce pracy: w biurze oraz zgodnie z prowadzonymi projektami na terenie południowej Polski

Siedziba firmy: Będzin

 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy
 • Premię roczną wypłacaną przed zakończeniem roku kalendarzowego
 • Opiekę medyczną
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Kartę MultiSport
 • Dofinansowanie obiadów
 • Owocowe piątki
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Szkolenia branżowe
 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, w przyjaznym zespole
 • Możliwość awansu
 • Niezbędne narzędzia pracy – samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy
Opis stanowiska:
 • praca na budowie i w biurze - nadzór nad przygotowaniem i realizacją prac.
 • analiza dokumentacji, przygotowanie zestawień kosztorysowych oraz kontrola budżetu
 • kontakt z dostawcami, przygotowywanie zamówień i koordynowanie dostaw.
 • nadzorowanie jakości i terminowości robót wykonywanych przez podwykonawców,
 • raportowanie kierownictwu firmy o postępie prac na budowie,
 • udział w sporządzaniu umów, dokumentacji technicznej i powykonawczej,
 • gotowość do podróży służbowych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (mile wdziane energetyka, elektryka, mechanika).
 • doświadczenie w prowadzeniu robót na budowie.
 • znajomość organizacji pracy na budowie oraz dobra wiedza techniczna
 • dobra znajomość programów AutoCAD oraz pakietu MS Office,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność
 • skuteczność i dobra organizacja pracy,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Jeśli spełniasz nasze wymagania i chcesz dołączyć do naszego zespołu – wyślij aplikację przy użyciu poniższego przycisku.

 APLIKUJ NA STANOWISKO 

 

Za nadesłane aplikacje dziękujemy i jednocześnie informujemy, że Eneria Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Administratorem danych osobowych jest Eneria Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki („Administrator”):
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Poznaj

Eneria Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Koordynator Projektu 
Koordynator projektu to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór techniczny nad danym projektem na wyznaczonym obszarze. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami, współpraca z kierownikiem merytorycznym, przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru i kontrola prac podwykonawców wg danych ...
Praca Koordynator Projektu