Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Kędzierzyn-Koźle

36 dni temu

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle
Ogłoszenie o naborze Nr 63329

Warunki pracy

Praca w terenie – praca przy prowadzeniu i obsłudze łodzi inspekcyjnych i samochodów służbowych – bieżąca obsługa i konserwacja motorówek i samochodów, wyjazdy służbowe, inspekcje statków żeglugi śródlądowej.

Praca w biurze:
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe;
• Biuro zlokalizowane na 1 piętrze;
• Brak windy w budynku; toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
• Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Pod nadzorem i kierownictwem starszego inspektora bądź inspektora nadzoru nad żeglugą realizacja planu inspekcji Zespołu Nadzoru nad Żeglugą i udział w inspekcjach statków żeglugi śródlądowej, weryfikacji ustalonej głębokości tranzytowej, infrastruktury wodnej, portów, przystani zimowisk oraz kontrola przestrzegania przepisów dot. żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w portach, na przystaniach i zimowiskach
 • Kierowanie i obsługa łodzi inspekcyjnych oraz prowadzenie samochodów służbowych
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji używanych łodzi, samochodów i współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami
 • Dbałość o prawidłową: eksploatację, stan techniczny, wyposażenie, zaopatrzenie w materiały pędne i oleje, konserwację, wygląd łodzi i samochodów
 • Pomoc w realizacji zadań administracyjnych
 • Pomoc w realizacji zadań technicznych, w tym dokonywanie drobnych napraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Patent oficera w żegludze śródlądowej lub dyplom oficera wachtowego
 • Znajomość Ustawy o żegludze śródlądowej oraz jej aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i jej aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B+E
 • Dyspozycyjność
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi jest przedstawicielem Urzędu Morskiego, powołanym do kontrolowania zachowywania norm prawnych i standardów użytkowania okrętów i statków. W praktyce oznacza to między innymi weryfikowanie stanu technicznego statków, kwalifikacji posiadanych przez członków ich załogi, a także sprawdzają, czy na pokładzie znajduje się wymagane prawem wyposażenie ratunkowe, etc. Inspektor ...
Praca Inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi