Praca Prudnik Najnowsze oferty pracy: 15

Praca OPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Prudniku

Prudnik (opolskie) – ludność, położenie

Prudnik leży na Nizinie Śląskiej, nad rzekami Prudnik oraz Złoty Potok. Jest to jedno z trzech miast powiatu prudnickiego. Pełni funkcję centrum administracyjnego dla gminy i powiatu. Władze samorządowe mają siedziby w:
Urzędzie Miejskim w Prudniku (adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, telefon: 77 406 62 00), 
Starostwie Powiatowym (adres: ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, telefon: 77 438 17 00).

Prócz Prudnika (gminy miejsko-wiejskiej) w powiecie leżą także miasta Głogówek (oddalony o 22 kilometry) i Biała (dystans 10 kilometrów), a także gmina wiejska Lubrza. 

Nieopodal miasta znajdują się też takie większe miejscowości jak Głuchołazy (odległość 15 kilometrów), Nysa (29 kilometrów), Krapkowice (36 kilometrów), Głogówek (22 kilometry), a po czeskiej stronie granicy – Město Albrechtice (20 kilometrów), Zlaté Hory (16 kilometrów) czy Jesionik (33 kilometry). 

Prudnik jest przy tym dobrze skomunikowany z regionem. W miasteczku przecinają się drogi krajowe nr 40 i nr 41 oraz droga wojewódzka nr 414. Gęsta jest także sieć dróg gminnych i powiatowych. 

Prudnik – podstawowe dane:

 • gmina miejsko-wiejska Prudnik,
 • powiat prudnicki, 
 • województwo opolskie, 
 • powierzchnia – 20,48 kilometra kwadratowego,
 • liczba mieszkańców – około 21 tys. osób, 
 • numer kierunkowy – (+48) 77, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – OPR. 

Prudnik – rynek pracy, gospodarka

Miasto Prudnik stanowi centrum życia gospodarczego w powiecie. Do niedawna był ośrodkiem przemysłu włókienniczego i odzieżowego (z branży obuwniczej). Współcześnie wciąż znaczący odsetek mieszkańców znajduje zatrudnienie w zakładach przemysłowych (m.in. z branż przetwórstwa spożywczego, meblowej, elementów budowlanych), a także w budownictwie, handlu i usługach. Warto jednak zauważyć, że zarówno gmina Prudnik, jak i powiat mają w znacznej mierze charakter rolniczy – wielu prudniczan utrzymuje się właśnie z działalności rolniczej. 

Zgodnie z rejestrem REGON (stan w końcu października 2020 r.) w miejscowości działa 2070 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 2 duże zatrudniające od 250 do 999 pracowników, 
 • 20 średnich o kadrze rzędu 50-249 pracowników, 
 • 51 małych, z liczbą miejsc pracy 10-49, 
 • 1997 mikrojednostek niezatrudniających wcale lub zatrudniających do 9 osób. 

Największy udział w gospodarce Prudnika mają:

 • firmy zajmujące się handlem lub naprawą pojazdów – stanowią 24,8% ogółu podmiotów gospodarki, 
 • jednostki zajmujące się obsługa rynku nieruchomości – 17%,
 • przedsiębiorstwa budowlane – 8,8%, 
 • podmioty prowadzące działalność profesjonalną, naukową, techniczną – 7,6%, 
 • zakłady przetwórstwa przemysłowego – 7,5%,

Osoby szukające zatrudnienia mogą zgłaszać się po PUP Prudnik:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
  Adres: Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik
  Telefon: 77 436 37 82

W październiku 2020 r. w rejestrze urzędu znajdowało się 1,6 tys. osób bezrobotnych. W tym czasie stopa bezrobocia wynosiła w powiecie wynosiła 9,4%. To więcej niż średnia wojewódzka (6,7%) oraz obliczona dla całej Polski (6,1%, wg GUS).