Oferty Tygodnia

Praca Opole Najnowsze oferty pracy: 305

Praca w Opolu

Opole – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Opole na mapie Polski można znaleźć w obrębie historycznej krainy Górnego Śląska, nad Odrą. Leży kilkanaście kilometrów od autostrady A4, prowadzącej z zachodu na wschód kraju i należącej do ważnej trasy europejskiej. Z innych części Polski do Opola można dojechać, wybierając między innymi jedną z wiodących tu dróg krajowych – nr 45, 46, 94 – czy wojewódzkich – nr 414, 423, 435, 454, 459. Miasto jest zlokalizowane pomiędzy dwoma dużymi portami lotniczymi o zasięgu międzynarodowym: we Wrocławiu oraz Katowicach-Pyrzowicach.

Opole rozciąga się na powierzchni 148,88 km². Jest zlokalizowane w centrum województwa, na Nizinie Śląskiej. Stolica województwa opolskiego nie należy do najludniejszych polskich miast – pod względem wielkości populacji znajduje się na 27 pozycji. Liczba mieszkańców Opola (zgodnie z informacją GUS) wynosi około 128 tys. Gęstość zaludnienia to z kolei 859,4 os./km².

Miejscowość dzieli się na 13 dzielnic oznaczonych cyframi rzymskimi. Nowy podział administracyjny obowiązuje od 2019 r., niemniej wielu mieszkańców wciąż posługuje się wcześniejszymi nazwami dzielnic. Przykładowo, Dzielnica VIII to wcześniejsze Śródmieście, Dzielnica IX – Stare Miasto, a Dzielnica X – Nadodrze.

W mieście obowiązuje strefa numeracyjna 77, tablice rejestracyjne pojazdów zaczynają się od liter OP. Żeby wysłać przesyłkę do Opola, należy wybrać właściwy kod pocztowy w przedziale od 45-001 do 45-960.

Studia Opole – najczęściej wybierane kierunki studiów

Oświata i działalność naukowa mają ogromne znaczenie dla rozwijania potencjału miasta.
Dzieci i młodzież pobierają naukę w szkołach publicznych i prywatnych, w tym w podstawówce katolickiej, liceum dwujęzycznym, szkołach specjalnych. Ponadto Opole stanowi ważny ośrodek akademicki regionu. Studenci kształcą się na Uniwersytecie Opolskim, Politechnice Opolskiej, w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, a także kilku uczelniach niepublicznych. Miasto jest atrakcyjne dla młodych ludzi również ze względu na ciekawą ofertę kulturalną.

Opole – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

By zapoznać się z możliwościami znalezienia pracy w Opolu i okolicy, na początek warto wziąć pod uwagę tutejsze wskaźniki dotyczące rynku pracy. W samej stolicy województwa stopa bezrobocia utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy (raport Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim w lipcu 2020 r.) stopa bezrobocia w mieście w lipcu 2020 r. wynosiła 3,6%. Jest to wzrost o 0,1 pkt procentowy w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Niemniej wskaźnik bezrobocia przybrał znacznie niższą wartość w porównaniu do powiatu opolskiego: 9,2%, województwa opolskiego – 6,8% oraz całej Polski – 6,1%.

Na tle pozostałych powiatów województwa opolskiego stolica wypada następująco:

Opole - bezrobocie (GUS)

 

W całym województwie opolskim w lipcu 2020 r. zarejestrowanych było 24 818 bezrobotnych, a więc o 181 mniej niż w czerwcu 2020 roku. Jednocześnie jest to wzrost o 4471 osób w porównaniu do lipca 2019 r. W lipcu 2019 r. stopa bezrobocia w Opolskiem wynosiła 5,7%.

Praca w Opolu czeka na przedstawicieli różnych branż, co ma związek ze znaczną dywersyfikacją tutejszej gospodarki, opierającej się nie tylko na przemyśle wydobywczym i energetycznym, charakterystycznych dla Górnego Śląska, ale również dobrze rozwiniętym sektorze usługowym. Na terenie miasta najmocniej rozwijają się nowoczesne usługi dla biznesu. Widać to wyraźnie w rosnącym rynku call center. Opole to jeden z najważniejszych ośrodków wspierających dla stolicy Polski w wyżej wymienionym zakresie.

Co ważne, poszerzający się rynek usługowy stał się dobrym rynkiem pracy dla młodych ludzi poszukujących pracy dla studentów w Opolu. Dla wielu z nich specjalista ds. obsługi klienta to pierwsze w życiu stanowisko.

Ośrodek gospodarczy usług call center w Opolu to także miejsce pracy dla mieszkańców o różnym stopniu wykształcenia. Sektory typowo sprzedażowe generują tutaj największe zatrudnienie. Bez wątpienia jest to branża umożliwiająca znalezienie pracy w Opolu od zaraz. Na dużą uwagę w kontekście możliwości rozwijania kariery zasługują również specjalistyczne usługi dla biznesu, które generują wiele etatów dla opolan.

W Opolu praca czeka zatem przede wszystkim na studentów, marketingowców, pracowników obsługi klienta, sprzedawców, ale nie tylko. Zauważalne jest też zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT – programistów, projektantów i administratorów baz danych, testerów oprogramowania, analityków i innych.

Wiele ofert pracy z Opola dotyczy też stanowisk w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Taka sytuacja nie dziwi – na gospodarczej mapie miasta wybijają się branże automatyki przemysłowej, spożywczej, motoryzacyjnej, metalowej, maszynowej, materiałów budowlanych. Działają tu centra outsourcingowe, rozwija się transport i logistyka, a także instytucje otoczenia biznesu i nauki.

Z kolei osoby szukające dodatkowej pracy w Opolu powinny zwrócić uwagę na zapotrzebowanie generowane przez gastronomię, branżę opiekuńczą, handel detaliczny i hurtowy.

Rokroczna prognoza wykonywana na polecenie resortu pracy pozwala zorientować się, w jakich branżach czeka najwięcej ofert zatrudniania w danym powiecie, województwie oraz w całym kraju. Kto zatem ma szansę znaleźć w Opolu pracę od zaraz w 2020 r., a którzy specjaliści powinni liczyć się ze sporą konkurencją na rynku?

Rokroczna prognoza wykonywana na polecenie resortu pracy pozwala zorientować się, w jakich branżach czeka najwięcej ofert zatrudniania w danym powiecie, województwie oraz w całym kraju. Kto zatem ma szansę znaleźć w Opolu pracę od zaraz w 2020 r., a którzy specjaliści powinni liczyć się ze sporą konkurencją na rynku?

 

Źródło: barometrzawodow.pl
Zapotrzebowanie na pracowników w Opolu
Duży deficyt Nadwyżka
betoniarze i zbrojarze, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, lekarze, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, murarze i tynkarze, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze, tapicerzy ekonomiści,
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy

Firmy Opole

Opole to ważny ośrodek gospodarczy południowej Polski. Zgodnie z danymi REGON (sierpień 2020 r.) miasto na swoją siedzibę wybrało łącznie 21 948 podmiotów gospodarki narodowej. Są to jednostki różnej wielkości. W mieście funkcjonuje:

    • 6 dużych podmiotów zatrudniających co najmniej 1000 pracowników,
    • 27 dużych podmiotów o kadrze rzędu 250-999 zatrudnionych,
    • 161 średnich jednostek obejmujących od 50 do 249 pracowników,
    • 662 małych podmiotów deklarujących zatrudnienie od 10 do 49 osób,
    • 21 092 mikrojednostek do 9 osób.

Najwięcej – 4272 podmiotów – zajmuje się handlem i naprawą pojazdów. Na drugim miejscu, w liczbie 2817, są podmioty prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Sporo jest także firm budowlanych – 2203, obsługujących rynek nieruchomości – 2086, usługowych – 1483 czy zakładów przetwórstwa przemysłowego – 1442.

Opole - firmy wg REGON

 

Do ważnych opolskich pracodawców należą między innymi Global Steering Systems, International Automotive Components, Polaris (motoryzacja), Famet, Remak, Kelvion (przemysł maszynowy),  Zott, Nutricia, Animex, Prawdziwe Lody (branża spożywcza), Atos Polska, Asseco Poland (IT), Sindbad (transport autokarowy), Itaka (turystyka).

Wielu przedsiębiorców korzysta z udogodnień – ulg podatkowych, przestrzeni biurowych, nieruchomości, terenów uzbrojonych – Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. W prowadzeniu działalności pomaga także Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, wspierający innowacyjne inicjatywy biznesowe i organizujący współpracę między przedsiębiorcami i naukowcami. W ramach parku funkcjonuje także Inkubator Przedsiębiorczości.

Opole – średnie wynagrodzenie 

Ważnym wskaźnikiem, pozwalającym zorientować się o stanie gospodarki i rynku pracy na tle innych części kraju, jest podawane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W czerwcu 2020 r. wartość ta dla całej Polski wynosiła 5286 zł brutto, a najwyższa była w województwie mazowieckim – 6236 zł brutto.

Jeśli chodzi o województwo opolskie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. wyniosło 4726 zł. Zarobki w poszczególnych sekcjach gospodarki wyglądają następująco:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. opolskim (wg danych GUS):

  • Ogółem – 4726 zł
  • Informacja i komunikacja – 5781 zł
  • Przemysł – 4958 zł
  • Przetwórstwo przemysłowe – 4946 zł
  • Obsługa rynku nieruchomości – 4805 zł
  • Handel, naprawa pojazdów – 4658 zł
  • Budownictwo – 4576 zł
  • Transport i gospodarka magazynowa – 4230 zł
  • Zakwaterowanie i gastronomia – 3044 zł

PUP Opole

Opole to bez wątpienia miasto, w którym trudno się nudzić, a jednocześnie życie płynie tu nieco wolniej niż w większych ośrodkach miejskich. Z drugiej strony oferuje dobre perspektywy na rozwój zawodowy. Bez wątpienia warto szukać w Opolu i okolicy pracy. W znalezieniu zatrudnienia lub stażu oraz rozwiązywaniu innych kwestii związanych z zatrudnieniem pomagają tutejsze instytucje rynku pracy.

    • Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Adres: Majora „Hubala” 21, 45-266 Opole
Telefon: 77 442 29 29

    • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Adres: Głogowska 25, 45-315 Opole
Telefon: (+48) 77 441 67 01