Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lublin

71 dni temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Lublin
Nr ref.: ARiMR/DI/104/20

Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i systemowej


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby /2 etaty – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • zbieranie i analizę wymagań biznesowych do oprogramowania wspomagającego procesy wewnętrzne ARiMR,
 • projektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla ww. oprogramowania, w porozumieniu z departamentami merytorycznymi,
 • opracowanie wymagań i weryfikację wytworzonych funkcjonalności w oparciu o metodykę SCRUM,
 • utrzymanie backlog-u produktu,
 • weryfikację analiz i wycen oprogramowania.

Główne obowiązki:

 • Definiowanie, zarządzanie i analizowanie wymagań do systemów aplikacyjnych w celu realizacji lub usprawnienia jakiegokolwiek z aspektów procesów i systemu.
 • Kreowanie wykonalnych specyfikacji i kryteriów akceptacji dla systemów aplikacyjnych.
 • Metodologiczne badanie, analiza, przegląd i dokumentowanie całości albo części biznesu uwarunkowane funkcjami biznesowymi i procesami, używanie informacji i danych na których informacje bazują.
 • Analiza, interpretacja i klasyfikacja danych w celu zdefiniowania struktur danych odzwierciedlających jednostki oraz relacje pomiędzy nimi w celu poprawnego projektowania struktur danych w systemach aplikacyjnych.
 • Modelowanie procesów, danych, oraz przepływów i relacji za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania.
 • Przygotowywanie i aktualizacja planów budżetu i wydatków w zakresie budowy systemu informatycznego.
 • Weryfikacja wycen oprogramowania oraz szacowanie jego złożoności

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe (preferowane Informatyczne lub pokrewne)
 • Udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy
 • Doświadczenie w roli analityka biznesowego lub systemowego
 • Znajomość UML i BPMN
 • Praktyczna znajomość narzędzi np.: Enterprise Architect / BizAgi, Axure RP
 • Praktyczna znajomość JIRA
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów, diagram aktywności itp.)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Doświadczenie w pracy z klientem (zbieranie wymagań na SI, warsztaty analityczne)
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Uwaga: Na stanowisku Starszego inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.
Znajomość metodyk oraz umiejętności będą weryfikowane w procesie rekrutacji na etapie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.

 

Wymagania pożądane:

 • Znajomość metodologii tworzenia systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość narzędzi do projektowania UX , GUI (np. Balsamiq Mockups)
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego (np. TELC B2 i wyższe)
 • Doświadczenie projektowe tworzenia/rozwoju aplikacji
 • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
 • Dbałość o szczegóły
 • Chęć ciągłego uczenia się i poznawania nowych technologii

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. IT 
Specjalista ds. IT – pracownik na tym stanowisku jest odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN, Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach działu ...
Praca Specjalista ds. IT