Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lublin

2 dni temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Lublin
Nr ref.: Analityk IT ARiMR/DI/118/20

Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i systemowej


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 8 osób/8 etatów – umowa o pracę na okres próbny do 31.12.2020r.

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • zbieranie i analizę wymagań biznesowych do oprogramowania wspomagającego procesy wewnętrzne ARiMR,
 • projektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla ww. oprogramowania, w porozumieniu z departamentami merytorycznymi,
 • opracowanie wymagań i weryfikację wytworzonych funkcjonalności w oparciu o metodykę SCRUM,
 • utrzymanie backlog-u produktu,
 •  weryfikację analiz i wycen oprogramowania.

Główne obowiązki:

 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (tworzenie specyfikacji wymagań),
 • przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne (współpraca z biznesem),
 • stosowanie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia dokumentacji analitycznej
 • identyfikacja czynników wpływających na proponowane rozwiązania uwzględniające aspekty integracji z innymi systemami,
 • zapewnianie zgodności rozwiązań teleinformatycznych z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi,
 • dokonywanie przeglądu zaprojektowanych rozwiązań oraz proponowanie usprawnień,
 • dokumentowanie funkcjonalności systemów i procesów IT i jej komponentów w ramach funkcjonujących standardów,
 • współuczestniczenie w procesach standaryzacyjnych obszaru wytwarzania i zarządzania systemami IT, wsparcie w procesie testowania,
 • współpraca w zakresie tworzenia standardów systemów IT w organizacji z pozostałymi członkami zespołu,
 • weryfikacja wycen oprogramowania oraz szacowanie jego złożoności

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli analityka biznesowego lub systemowego
 • Znajomość UML i BPMN
 • Znajomość tworzenia zapytań SQL
 • Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów itd.)

Uwaga: Na stanowisku Starszego inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.
Znajomość metodyk oraz umiejętności będą weryfikowane w procesie rekrutacji na etapie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.

 

Wymagania pożądane:

 • Znajomość metodologii tworzenia systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość User experience
 • Znajomość UML i BPMN potwierdzona certyfikatami
 • Doświadczenie w projektach realizowanych metodyką zwinną
 • Dbałość o szczegóły
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 września 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem: ARiMR/DI/118/20

 

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/DI/118/20


lub elektronicznie na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DI/118/20


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Specjalista analityk systemu komputerowego to osoba odpowiedzialna za analizę i dostosowanie procesów, które docelowo mają podlegać informatyzacji w firmie lub instytucji. Analityk przygotowuje szczegółowy plan wdrożenia systemu informatycznego w oparciu o wytyczne, dostarczone przez klienta, opracowuje we współpracy z programistami oprogramowanie, mające spełnić określone zadania, a następnie prowadzi szereg ...
Praca Analityk Systemu Komputerowego