Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lublin

2 dni temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Lublin
Nr ref.: Architekt IT ARiMR/DI/17/21

 

Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i systemowej

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

 

Główne obowiązki:

 • projektowanie rozwiązań architektonicznych dla systemów
 • tworzenie dokumentacji architektonicznej wytwarzanego oprogramowania w oparciu o narzędzie Enterprise Architect
 • projektowanie sposobów integracji pomiędzy systemami utrzymywanymi wewnętrznie
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie integracji systemów oraz opiniowania dostarczanych przez nich rozwiązań technologicznych
 • wypracowanie, wdrażanie i utrzymywanie dobrych praktyk w obszarze rozwoju oprogramowania

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
 • co najmniej 2letnie doświadczenie w roli architekta IT
 • zdolność analitycznego myślenia
 • solidna znajomość UML oraz BPMN
 • znajomość narzędzi: Jira, Confluence, Enterprise Architect
 • znajomość standardu Archimate oraz frameworka TOGAF
 • znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, ORACLE)
 • znajomość bazy danych MongoDB
 • znajomość interfejsów integracyjnych (m.in. REST API, SOAP API, XML, WebService, Szyna danych) oraz aspektów i wzorców integracyjnych architektury SOA, ESB, EAI

Uwaga: Na stanowisku Starszego inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Znajomość metodyk oraz umiejętności będą weryfikowane w procesie rekrutacji na etapie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.

 

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość wzorców OOP, SOLID i projektowych
 • rozumienie pojęć, takich jak CQRS, mikrousługi, mikrofrontendy
 • znajomość rozwiązań z zakresu ETL, BI, CRM, hurtowni danych oraz zagadnień związanych z aplikacjami mobilnymi
 • znajomość zagadnień automatyzacji procesów (silniki BPM)
 • znajomość oraz doświadczenie w projektach migracyjnych do platform chmurowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • ciekawość i postawa „da się zrobić”
 • umiejętność klarownego formułowania i przekazywania koncepcji dotyczących projektowanych systemów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DI/17/21

 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DI/17/21

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: Architekt IT ARiMR/DI/17/21

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

 

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poznaj stanowisko: Administrator IT 
Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych. Administrator IT musi charakteryzować się: wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadaniem wiedzy eksperckiej o technologiach IT ...
Praca Administrator IT