Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy specjalista ds. controllingu

ROSOMAK Spółka Akcyjna

Siemianowice Śląskie

15 dni temu

ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przedsiębiorstwo  o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa specjalizujące się w produkcji, remoncie i modernizacji wyrobów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. Kołowych Transporterów Opancerzonych „ROSOMAK”,

 

oferuje w siedzibie spółki stanowisko pracy:

Młodszy specjalista ds. controllingu
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

 

 
ZAKRES ZADAŃ
 • opracowywanie kalkulacji i raportów w zakresie produkcji,
 • prowadzenie cennika produkcji własnej i usług wykonywanych przez Spółkę,
 • opracowywanie szczegółowych miesięcznych analiz i raportów z realizacji planu rzeczowo – finansowego,
 • budżetowanie i kontrola kosztów, tworzenie planów i programów, raportowanie wyników oraz weryfikacja zamówień pod względem zgodności z planowanym budżetem,
 • tworzenie analiz i raportów z realizacji budżetu i jego odchyleń,
 • monitorowanie oraz analiza kosztów materiałowych produkowanych wyrobów i usług oraz kosztów pośrednich,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych podmiotów,
 • opracowywanie innych materiałów, raportów i analiz
WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie średnie kierunkowe (preferowane wyższe),
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

zasadnicze:

 • posiadanie wiedzy z obszaru controllingu,
 • bardzo dobra znajomość MS Office na poziomie zaawansowanym, w szczególności MS Excel,
  MS Word,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim.

dodatkowe:

 • znajomość systemu IMPULS,
 • znajomość systemu SAP,
 • znajomość makr i VBA.

cechy osobiste:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność realizacji zadań samodzielnie i w zespole,
 • komunikatywność,
 • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę od pierwszego dnia pracy,
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracowniczy program emerytalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • bogaty pakiet socjalny, a w nim m.in.:
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do karnetu sportowego,
  • świąteczne paczki dla dzieci,
 • system szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • prywatną opiekę medyczną od 1 zł na m-c,
 • nagrody jubileuszowe.
Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego są przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. b i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSOMAK S.A.  (ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 228 57 51, email: rosomaksa@rosomaksa.pl). 
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Michał Geilke, e-mail: m.geilke@orleccy.pl,
GSM 783 384 378.

Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Działu właściwy ds. pracowniczych, ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Poznaj

ROSOMAK Spółka Akcyjna

Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich powstał w 1952 roku jako Wojskowe Zakłady Mechaniczne i posiada wieloletnie tradycje w remontach, modernizacjach oraz produkcji wyrobów specjalnych dla wojska. Spółka rozpoczęła działalność naprawami i modernizacjami czołgów T-34. W latach 60-tych nastąpiły prace nad czołgami T-55 i T-55A które pozwoliły na zmodernizowanie tego sprzętu do wersji T-55AM. W latach 1982-1989 Spółka uczestniczyła w budowie bazy remontu czołgów T-55 w Indiach i w tym samym czasie uczestniczyła w modernizacji czołgu T-72 oraz WZT-1 i WZT-2 oraz mostu BLG na podwoziu czołgowym. Oprócz remontów i modernizacji sprzętu czołgowego, przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w remontach silników wysokoprężnych WOLA i HENSCHEL.
 
W 1996 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne nad pojazdem rozpoznawczym BRDM-2. W rezultacie tych prac powstała cała gama pojazdów: BRDM-2M96, BRDM--2M96i, BRDM-2B, BRDM-2BF, BRDM-2A oraz BRDM-2M96iK. W sumie dostarczyliśmy ponad 200 sztuk tych pojazdów dla Sił Zbrojnych RP.
 
W 2002 roku Spółka zaoferowała nowy pojazd 8x8, bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Kulminacyjnym punktem było podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawy ponad 600 pojazdów co nastąpiło 15 kwietnia 2003 roku.
 
W latach 2007 - 2014 nasi pracownicy wzięli udział w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie byli odpowiedzialni za zabezpieczenie serwisowe KTO Rosomak. W 2013 roku został podpisany nowy kontrakt na dostawę ponad 300 kolejnych pojazdów a w roku 2014, biorąc pod uwagę znakomitą opinię i rozpoznawalność produktu, Spółka zmieniła swoją nazwę z „Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.” na „Rosomak S.A.”
 
Do końca 2017 roku, dostarczyliśmy ponad 750 pojazdów w różnych wersjach.
Specjalista ds. Controllingu to osoba, która uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroluje jego realizację. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego, monitorowanie wykonania budżetu, sporządzanie analiz ekonomicznych, ocenianie sytuacji finansowej, współpracuje z innymi działami w zakresie analiz ...
Praca Specjalista ds. Controllingu