Plant Manager

Del Piero Sp. z o.o.

Śląskie

77 dni temu

Naszym Klientem jest zakład produkcyjny należący do dużej międzynarodowej grupy kapitałowej – lidera w swojej branży obejmującej między innymi rynek samochodowy, budowlany, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Dzięki lokalizacji zakładów przemysłowych w ponad 20 krajach na 4 kontynentach firma jest obecna na wszystkich kluczowych rynkach swojej branży. Grupa podzielona jest na klika operacyjnych segmentów - dywizji. Dla jednej z tych dywizji działającej w budownictwie przemysłowym i sektorze lekkich konstrukcji ze stali mającej kilka zakładów produkcyjnych w Polsce poszukujemy w chwili obecnej osoby na stanowisko:

Plant Manager
Miejsce pracy: woj. śląskie

ISTOTA STANOWISKA: Stanowisko w strukturze organizacyjne podlega pod Dyrektora Zarządzającego Dywizją na Polskę, raportuje do centrali, współpracuje w zakresie jakości, technologii, bezpieczeństwa oraz standardów między innymi z zakładami we Francji, Luksemburgu. Plant Manager zarządzał będzie zakładem produkcyjnym zatrudniającym około 50 osób.

 

POSZUKIWANY PROFIL KANDYDATA: 
 • w zakresie wykształcenia: wyższe techniczne
 • w zakresie doświadczenia: kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu procesem produkcyjnym (Kierownik Produkcji, Kierownik Operacyjny, Koordynator Działu, Plant Manager etc.), doświadczenie w zarządzaniu zespołem osób
 • W zakresie wiedzy: wiedza z zakresu optymalizacji procesów, kosztów i finansów przedsiębiorstwa oraz praktyczna znajomość  nowoczesnych metod zarządzania produkcją
 • w zakresie znajomości języka angielskiego:bardzo dobra znajomość języka angielskiego (C1) wykorzystywanego w codziennej pracy również do kontaktu z Centralą
 • w zakresie IT: obsługa komputera w środowisku MS Office
 • w zakresie cech osobowości: Od Kandydatów oczekujemy wysoko rozwiniętych kompetencji menadżerskich, zdolności przywódczych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności, kreatywności, skuteczności, umiejętności analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, i odporności na stres. Poszukujemy osób zaangażowanych w realizację zadań, z inicjatywą i chęcią do wprowadzania nowych rozwiązań. Osób z charyzmą i wrodzoną siłą do działania
 • Dodatkowe kwalifikacje: Prawo jazdy kat. B 
GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • zarządzanie i odpowiedzialność za EBITDA w podległym zakładzie produkcyjnym
 • współtworzenie, realizacja oraz aktywny udział w nowych rozwiązaniach zapewniających osiągnięcie celów budżetowych, podległej fabryki
 • inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych, metod i kierunków działania podległego zakładu
 • proponowanie i wdrażanie wydatków CAPEX oraz stały monitoring i optymalizacja kosztów OPEX
 • optymalizacja i usprawnianie kluczowych procesów operacyjnych, z użyciem metod Lean M, SMED, WCM
 • określenie wskaźników KPI i nadzorowanie poziomu ich realizacji
 • planowanie i nadzorowanie  działalności podległych komórek organizacyjnych w celu osiągania wyznaczonych zadań
 • Nadzór i odpowiedzialność za zgodną z prawem działalność fabryki, kontakt i współpraca z instytucjami typu (PIP, SANEPID, WIOŚ, UDT, itp …)
 • zarządzanie podległymi pracownikami w sposób efektywnie wykorzystujący ich potencjał i kompetencje
 • współpraca z Centralą Firmy w zakresie: jakości, technologii, bezpieczeństwa, oraz innych obowiązujących standardów

OFERTA. Niniejsza oferta kierowana jest do osób, które oczekują samodzielnej i odpowiedzialnej pracy w ramach struktur prężnej i nowoczesnej firmy. W zamian za wysokie kwalifikacje, profesjonalizm i zaangażowanie, Nasz Klient oferuje pracę w rozwojowym stabilnym i międzynarodowym środowisku - w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, pakiet socjalny, możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne warunki wynagrodzenia (wysoka podstawa + premie uzależnione od zaangażowania, umiejętności i efektów) umowę o pracę oraz narzędzia niezbędne do pracy.


Jeśli spełniasz powyższe wymagania i pragniesz zmienić coś w swoim życiu zawodowym - aplikuj! Poznać ciekawą ofertę zawsze warto!!!
Zapewniamy 100 % dyskrecję !!!


Od kandydatów wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, w tym nr tel. lub adres e-mail oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.


Jeśli chcesz dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie w aplikacji umieść klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Del Piero Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.


Jeśli chcesz, dodatkowo możesz wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę:„Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Del Piero Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”


Del Piero Sp. z o.o. działające na rynku usług doradztwa personalnego od 1998 roku zapewni wszystkim kandydatom pełną dyskrecję przestrzegając zasad etycznych branży oraz ogólnoprzyjętej kultury biznesowej. Firma posiada wpis w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia o numerze 943. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Warto wiedzieć, że:
 • Del Piero Sp. z o.o. stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych
 • nasza siedziba mieści się w Katowicach przy ul. Warszawskiej 46 m6
 • dane w CV podajesz zgodnie z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy, a dodatkowe dane podajesz na podstawie dobrowolnej zgody
 • dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją oraz pracodawcy, na rzecz których rekrutacja jest przeprowadzana
 • po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy, chyba że zgodzisz się na wykorzystanie Twojego CV w kolejnych procesach rekrutacji – wtedy dane przetwarzać będziemy do 10 lat* lub do momentu odwołania zgody
 • możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli będą dotyczyć prowadzonej przez nas rekrutacji; wtedy dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postepowaniu przed sądami lub organami państwowymi
 • my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia
 • jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
* do 1 roku dla rekrutacji pracowników tymczasowych

Jeśli chcą Państwo wycofać udzieloną zgodę, usunąć bądź zaktualizować swoje dane proszę wysłać maila na adres: rodo@delpiero.pl

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub email na adres: rodo@delpiero.pl

Poznaj

Del Piero Sp. z o.o.

W 1998 roku stworzyliśmy firmę, której Klienci odnoszą coraz większe sukcesy.Ich autorami są ludzie, którzy wierzą w przyszłość swoich organizacji. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 500 projektów rekrutacji metodą doboru bezpośredniego.

Prezentujemy tylko takich kandydatów, o których jesteśmy przekonani, że wniosą do firmy Klienta oczekiwane wartości i doświadczenie. Projekty realizujemy do momentu zatrudnienia przez Klienta poszukiwanego pracownika. 

Istotnym elementem efektywnej współpracy z naszymi Klientami jest stabilność kadry menedżerskiej. Partnerzy Del Piero posiadają jedne z najbogatszych doświadczeń zawodowych w Polsce. 

Plant Manager, tłumaczony po prostu jako Dyrektor przedsiębiorstwa produkcyjnego, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie całokształtu działań prowadzonych na terenie przedsiębiorstwa i organizację formalnych i technicznych warunków dla jego funkcjonowania. W praktyce dyrektor wypełnia szereg funkcji administracyjnych, przeprowadza okresowe kontrole jakości produktów i rzetelności zatrudnianych ...
Praca Dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjnego (Plant Manager)