Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pracownik gospodarczy
BIO MED Sp. z o.o.
Odrowąż
pracownik fizyczny
pełny etat
umowa o pracę / zlecenie
48 dni temu

Firma Bio-Med Sp. z o.o. w Szczukowskich Górkach gm. Piekoszów poszukuję pracownika na stanowisko: Pracownik gospodarczy.

Oferujemy zakwaterowanie w dogodnych warunkach, w pełni wyposażone i w całości świeżo wyremontowane tylko do użytku pracownika.

Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy: Odrowąż
Zakres obowiązków:
 • bieżące naprawy i usuwanie usterek,
 • dbałość o czystość wokół budynku (tereny zielone-koszenie trawników, pielęgnacja drzew),
 • karmienie zwierząt gospodarskich i utrzymanie w czystości ich zagród,
 • w sezonie zimowym utrzymanie bezpiecznego wejścia przed budynkiem oraz przejazdu,
 • codzienny obchód budynku wraz ze sprawdzeniem wystąpień usterek,
 • dbałość o należyty stan i prace bram, ogrodzenia oraz pozostałego wyposażenia i urządzeń,
 • wszelkie czynności gospodarcze i konserwacyjne dotyczące budynku oraz nieruchomości,
 • nadzorowanie zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody- w razie wystąpienia awarii poinformowanie Zleceniodawcę oraz wezwanie odpowiednich służb,
 • palenie w piecu, czyszczenie pieca i utrzymanie czystości w kotłowni a także przygotowanie wkładu do pieca (rąbanie drzewa, wycinka drzew),
 • nadzorowanie wszelkich prac remontowo-modernizacyjnych wykonywanych w budynku,
 • nadzór nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi będących realizacją odrębnych umów zawartych przez Zleceniodawcę z innymi podmiotami,
 • czynności konserwacyjne urządzeń i wyposażenia biurowego, socjalnego, dbanie o czystość w pomieszczeniach,
 • prowadzenie ewidencji usterek i awarii oraz należytego przechowania używanych do napraw materiałów oraz materiałów na wymianę,
 • pomoc przy rozładunku dostaw oraz dystrybucji wyposażenia i materiałów do pomieszczeń,
 • pozostałe czynności gospodarczo- rzemieślnicze, których konieczność wykonywania zostanie stwierdzona przez Zleceniodawcę,
 • w sytuacjach nagłych - wzywanie uprawnionych służb celem wyeliminowania zagrożenia,
 • zgłaszanie pisemnych zapotrzebowań na zakup części (również do wymiany) i innych elementów niezbędnych do wykonania powierzonych czynności,
 • mycie maszyn rolniczych i ich konserwacja,
 • obsługa maszyn takich jak ciągnik rolniczy, ładowarka,
 • zabezpieczenie mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją,
 • wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie czynności, a zleconych przez przełożonych,
 • dbałość o powierzony do użytku sprzęt i wyposażenie,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
Wymagania:
 • staranności i dokładności
 • punktualności i dyspozycyjności
 • rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków
 • chęci do pracy.
Oferujemy:
 • zakwaterowanie w dogodnych warunkach, w pełni wyposażone i w całości świeżo wyremontowane tylko do użytku pracownika,
 • stałe zatrudnienie u stabilnego pracodawcy,
 • praca na pełny etat.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Bio-Med Sp. z o.o., 26-065 Piekoszów, Szczukowskie Górki 1 A (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Podobne oferty