Referent prawny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszów Lubelski
54 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 76720

Warunki pracy

       Praca administracyjno - biurowa w urzędzie oraz poza siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole w obrębie powiatu tomaszowskiego, praca przy komputerze i obsługa innych urządzeń biurowych, praca na wysokości pow. 3m oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B (podczas wykonywania czynności inspekcyjno - kontrolnych). Siedziba urzędu mieści się w budynku na II piętrze (możliwość dojazdu windą dostosowaną do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji, postanowień, opinii prawnych i innych dokumentów w celu wydania rozstrzygnięcia w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane w odniesieniu do obowiązków wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji i postanowień,
 • uczestnictwo w czynnościach kontrolnych w terenie,
 • rozpatrywanie oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie realizacji nadzoru budowlanego,
 • przekazywanie odwołań i zażaleń do organu II instancji,
 • prowadzenie właściwych rejestrów z prowadzonych spraw oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
 • kompletowanie i porządkowanie akt spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie stron prowadzonych postępowań,
 • opracowywanie pism , w celu udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • obsługa prawna inspektoratu,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętności redakcyjne i stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,