Referent w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski

1682 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 154266
 • Data ukazania się ogłoszenia: 05 września 2013 r.

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Janów Lubelski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bezpośrednia obsługa klientów urzędu
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych wynikających z deklaracji, zeznań, wniosków
 • dokonywanie czynności sprawdzających
 • dokonywanie kontroli kompletności i poprawności danych ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych osób i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania NIP
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu działania komórki organizacyjnej
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją kas rejestrujących

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
  - kontakt z klientem zewnętrznym
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych typu drukarka, kopiarka, niszczarka
  - stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku, oświetlone światłem dziennym i sztucznym
  - budynek urzędu posiada łazienkę i podjazd dla osób niepełnosprawnych co umożliwia poruszanie się na parterze, brak windy umożliwiającej przedostanie się na pierwsze i drugie piętro dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z prawem podatkowym oraz ordynacji podatkowej; znajomość zagadnień dotyczących rejestracji działalności gospodarczej, umiejętność analitycznego myślenia
wymagania dodatkowe
 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl