Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Ostrów Wielkopolski

110 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 19506

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu
praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
budynek urzędu jest wyposażony w windę, toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz posiada podjazd z tyłu budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie upomnień,
 • wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych, aktualizowanie tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl