Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Bydgoszcz
40 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 79780

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek urzędu z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Pozyskuje i analizuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika oraz analizuje ryzyko zewnętrzne
 • Dokonuje czynności sprawdzających, tj. weryfikuje deklaracje, informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywa podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych
 • Bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Analizuje oświadczenia majątkowe
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Koordynuje sprawozdania sporządzane w Urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres