Regionalny Doradca Techniczno - Handlowy

LOADING SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.

Wielkopolskie

51 dni temu

Loading Systems to jedna z wiodących europejskich marek, pionier i lider w swojej branży. Od ponad 50 lat dba o sprawne funkcjonowanie efektywnego łańcucha dostaw klientów. Specjalizuje się w produkcji, montażu i serwisie kompletnych systemów przeładunkowych – bram przemysłowych, pomostów, uszczelnień dokowych, bram szybkobieżnych, przeciwpożarowych, stołów nożycowych oraz innych zaawansowanych technologii, urządzeń i akcesoriów zapewniających wysoką wydajność pracy i poprawiających bezpieczeństwo w strefie przeładunku.


Poszukujesz ciekawej, pełnej ambitnych wyzwań, mobilnej pracy w jednej z największych branż i chciałbyś aby Twoja kandydatura wzięła udział w tym procesie rekrutacji?
W związku z rozwojem struktur firmy aktualnie rekrutujemy na stanowisko:

Regionalny Doradca Techniczno - Handlowy
Miejsce pracy: woj. wielkopolskie
Osoba zatrudniona na tym stanowisku:
 • dba o utrzymanie i rozwój współpracy i relacji z obecnymi Klientami w podległym regionie
 • aktywnie pozyskuje nowych klientów do obsługi serwisowej w podległym regionie
 • dba o prawidłową jakość obsługi i rzetelne doradztwo w zakresie eksploatacji
 • współpracuje z Działem Sprzedaży w celu zapewnienia Klientom właściwej opieki handlowej
 • zapewnia realizację planów sprzedaży w podległym regionie
 • planuje działania i raportuje wyniki w systemach funkcjonujących w firmie
 • reprezentuje profesjonalnie markę oraz wartości Loading Systems, aktywnie promuje najwyższe standardy obsługi
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne, średnie lub wyższe, mile widziane budowlane, elektryczne lub mechaniczne,
 • doświadczenie handlowe w branżach technicznych, przemysłowej stolarki otworowej, techniki przeładunku, utrzymania ruchu lub technicznych usług facility management, elektro-instalacyjnej lub doświadczenie w sprzedaży usług serwisu w branżach elektro-mechanicznych stanowić będą dodatkowy atuty,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność budowania relacji z klientem,
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji na różnych szczeblach organizacyjnych,
 • dyspozycyjność i dobra organizacja pracy własnej, punktualność,
 • wysoka kultura osobista i prezencja,
 • praktyczna znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office: Excel, PowerPoint, znajomość rysunku technicznego (DWG), schematów (DTR). Doświadczenie w pracy z systemami CRM, ERP będą dodatkowym atutem.
 • samodzielność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • niezbędne narzędzia pracy: samochód (w tym do użytku prywatnego), telefon, laptop,
 • wsparcie merytoryczne, szkolenia
 • perspektywę rozwoju, awansu
 • ubezpieczenie grupowe
 • prywatną opiekę medyczną

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do LSP Sp. z o.o., wyrażasz poniższe zgody:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Loading Systems Polska Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) Loading Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przetwarza na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli nie chcesz, aby Loading Systems Polska Sp. z o.o. przetwarzała dodatkowe dane o Tobie,
nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Loading Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi rekrutacjami,
w tym o prawach przysługujących w związku z tym przetwarzaniem przez Loading Systems Polska Sp. z o.o

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Loading Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 243, 60-406 Poznań (dalej: „LSP”).

 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail rodo@loading-systems.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  • w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w LSP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz LSP w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) pkt 4 powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych), – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 11. Podanie danych osobowych jest wymagane:

  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,

  • w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki - dla celów prowadzenia rekrutacji.

 12. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresiepozostałychdanych, podaniedanychjestdobrowolne.

Doradca techniczno - handlowy zajmuje się tworzeniem dobrego wizerunku firmy, uutrzymywaniem dobrych kontaktów z klientami firmy oraz pozyskiwaniem nowych. Doradca techniczno - handlowy zajmuje się również wspoółpracą zprojektantami oraz przeprowadzaniem pokazów i szkoleń. Osoba na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za analizę rynku. ...
Praca Doradca techniczno - handlowy