Specjalista ds. Analiz Finansowych i Kontrolingu

INSTAL-PROJEKT

Nowa Wieś

9 dni temu


Czerpiemy energię z pasji i tradycji. Inspiruje nas człowiek, natura, sztuka, technika… po prostu życie. Jesteśmy otwarci na sugestie i komentarze. Dzień po dniu uczymy się nowych rzeczy nieustannie się rozwijając. Tworzymy piękne i funkcjonalne produkty…

 

Tworzenie jest naszą pasją… a co jest Twoją?


Kogo szukamy?
Specjalista ds. Analiz Finansowych i Kontrolingu

Co będziesz robił?
 • Sporządzanie analiz kosztowych i modeli prognostycznych na potrzeby podejmowanych decyzji biznesowych, dostarczanie comiesięcznych raportów zawierających wskaźniki finansowe, przepływy pieniężne.
 • Przygotowywanie raportów i analiz AD HOC na potrzeby dyrektora finansowego.
 • Analiza rentowności działań projektowych, klientów, produktów.
 • Przygotowywanie danych dotyczących rezerw.
 • Kontrola obszarów związanych z księgowością.
 • Uczestniczenie, inicjowanie i kierowanie usprawnieniami procesów, wdrażaniem narzędzi kontrolingowych.
 • Badanie odchyleń zrealizowanych budżetów, raporty z informacji zarządczej.
 • Analiza konkurencji.
 • Ciągłe pogłębianie wiedzy merytorycznej związanej ze stanowiskiem.
 • Inne czynności zlecone przez przełożonego i właścicieli firmy.
Gdzie?
Nowa Wieś k/Włocławka

Co Ty dasz nam?

Wiedzę

 • Wykształcenie wyższe – z zakresu finansów i rachunkowości.
 • Wiedza z obszaru analizy rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej.
 • Ukończony kurs na głównego księgowego.

Umiejętności

 • Doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub w dziale kontrolingu finansowego min. 5 lat.
 • Obsługa pakietu Officce w szczególności Excel, zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, argumentacji, oraz prezentacji wskaźników finansowych
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, bilansowego oraz zasad rachunkowości finansowej i zarządczej.

Zaangażowanie

 • Sumienność,
 • Rzetelność,
 • Odpowiedzialność,
 • Logiczność myślenia,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność współpracy.
Co My dajemy Tobie?

Uczciwe wynagrodzenie

 • uzależnione od posiadanych kompetencji oraz osiągniętych wyników pracy.

Bezpieczeństwo

 • stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Perspektywy

 • możliwość rozwoju zawodowego (dofinansowanie edukacji, system szkoleń, droga awansu)

Samodzielność

 • możliwość wdrażania innowacyjnych pomysłów i projektów.
Dlaczego My?

Jesteśmy: Innowatorem, Liderem, Doradcą
Zajrzyj do Nas: www.instalprojekt.com.pl

Sięgnij poza granice…


Wyślij do Nas aplikacje w ciągu 30 dni od ukazania się oferty. Czekamy na Twoje CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:

 

kariera@instalprojekt.eu


Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nie odsyłamy nadesłanych dokumentów. Wszystkim kandydatom gwarantujemy pełną dyskrecję.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści (wersja 1 lub wersja 2):

Wersja 1, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkretnej rekrutacji:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wersja 2, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji

UWAGA:

Dokumenty bez klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą brane pod uwagę w procesach rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w firmie Instal-Projekt:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o pracę będzie INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn, ul. Jana Pawła II 12A, zwana dalej Spółką,

 2. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL-PROJEKT: r.kocinski@instalprojekt.eu,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku, gdy taka wersja zgody została udzielona),

 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę ubiegającą się o pracę. Informacja dotycząca zgody musi znaleźć się we wszystkich dokumentach aplikacyjnych do pracy (CV, list motywacyjny, inne) przesłanych przez kandydata. Brak zgody spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 5. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, lub usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu w przypadku braku zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji,

 6. Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 7. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

 8. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Poznaj

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy S.J.

Czerpiemy energie z pasji i tradycji. Inspiruje nas człowiek, natura, sztuka, technika... po prostu życie. Jesteśmy otwarci na sugestie i komentarze. Dzień po dniu uczymy się nowych rzeczy nieustannie się rozwijając. Tworzymy piękne i funkcjonalne produkty... Tworzenie jest naszą pasją...

Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy 
Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Praca Analityk Finansowy