Specjalista ds. badań materiałowych

Urząd Dozoru Technicznego

Mazowieckie

43 dni temu

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 

W związku z intensywnym rozwojem działalności badawczej UDT w zakresie badań i ekspertyz technicznych poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. badań materiałowych
Miejsce pracy: woj. mazowieckie
Nr ref.: 165.1/08/2020
Kluczowe obowiązki:
 • Wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz pomiarów technicznych na terenie całej Polski.
 • Przygotowywanie ofert i umów dotyczących badań.
 • Prowadzenie procesu obsługi klienta w obszarach objętych działalnością zespołu.
 • Merytoryczne wspomaganie inspektorów w zakresie badań nieniszczących.
 • Współudział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów przepisów, norm oraz innych specyfikacji technicznych, określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych i badań diagnostycznych laboratoryjnych.
 • Współudział w procesie uznawania przez UDT laboratoriów badawczych.
 • Rozwijanie nowych metod badawczych we współpracy z komórkami organizacyjnymi UDT.
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w celu opracowywania innowacyjnych metod i technik badawczych.
 • Współpraca w zakresie zakupu wyposażenia pomiarowo-badawczego.
 • Uczestnictwo w porównawczych badaniach między-laboratoryjnych w zakresie badań niszczących oraz nieniszczących.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych i ekspertyz technicznych w ramach badań powypadkowych i poawaryjnych prowadzonych przez oddział.
 • Prowadzenie we współpracy z UDT-CERT procesu sprzedaży usług UDT w zakresie badań laboratoryjnych.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika, badania nieniszczące.
 • Minimum 4 lata doświadczenia w pracy w laboratorium, kontroli jakości, działach produkcji, serwisu i modernizacji urządzeń.
 • Certyfikaty kompetencji poziomu 2 wg. normy PN-EN ISO 9712 dla minimum dwóch metod badawczych z VT, MT, PT, RT, RTI, UT (1 powierzchniowej i 1 objętościowej) oraz minimum dla sektorów 6 i 7.
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze badań NDT tj. VT, MT, PT, RT, RTI, UT, UTT.
 • Gotowość do częstych wyjazdów.
 • Znajomość MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i samodzielność.
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 105-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Poznaj

Urząd Dozoru Technicznego

Poznaj stanowisko: Inżynier ds. Jakości 
Inżynier ds. Jakości jest to osoba, która odpowiada za zapewnienie odpowiednich standardów jakości danego produktu. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów, metod i technik - zapewnienia jakości, kontrola jakości komponentów procesu wytwarzania oraz gotowych produktów, analizowanie ...
Praca Inżynier ds. Jakości