Praca Radom

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 344

Praca w Radomiu

Motto miasta brzmi: "Radom. Siła w precyzji". Włodarzom i lokalnej społeczności zależy na budowaniu pozytywnego wizerunku miejscowości, jako terenu atrakcyjnego gospodarczo, sprzyjającego inwestorom, podnoszącego standardy w różnych obszarach. To miasto wciąż się rozwija. Jak dziś kształtuje się radomski rynek pracy? Co ma do zaoferowania mieszkańcom i przyjezdnym?

Radom – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Radom jest miastem województwa mazowieckiego, leżącym w centralnej Polsce w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy. Powierzchnia Radomia wynosi 11 180 ha, a liczba mieszkańców to ponad 213 tys. (co plasuje miejscowość na 2 miejscu pod względem zaludnienia w województwie i na 14. miejscu w skali kraju).

Miasto jest dobrze skomunikowane, zarówno jeśli chodzi o europejskie drogi (trasa ekspresowa S7, krajowe drogi nr 9 i 12), jak i kolej. Pociągiem można bez przesiadek dostać się do Warszawy i Krakowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Łukowa. Rozbudowane lotnisko w Radomiu w ciągu roku ma obsługiwać nawet 3 miliony pasażerów.

Sektor turystyczny odgrywa w okolicy niewielką rolę, jednak tematu: Radom – atrakcje, zabytki i ciekawe wydarzenia nie sposób pominąć. Miasto ma wielowiekową historię, które poznać można dzięki zachowanym obiektom. Obok zabytkowego układu przestrzennego do najważniejszych zabytków należą: Zamek Królewski, ratusz, Kościoły p.w. św. Wacława, Garnizonowy oraz p.w. św. Jana Chrzciciela, Mauzoleum płk Dionizego Czachowskiego, Dom Esterki, Miasto Kazimierzowskie, Resursa Obywatelska i Radomska Katedra. Poza zwiedzaniem w Radomiu można także odpocząć na łonie natury bądź aktywnie spędzić czas – tereny zielone zajmują aż 16% powierzchni miasta. Radom ma do zaoferowania także liczne wydarzenia kulturalne i imprezy masowe. Coroczne pokazy Air Show przyciągają setki tysięcy widzów z Polski i zagranicy.

Rynek pracy, oferty pracy – Radom

Poza centralnym położeniem na mapie Polski i dobrą infrastrukturą na korzyść Radomia przemawiają niższe niż w większych miastach koszty prowadzenia działalności, mała rotacja pracowników, a także dostępność dobrze wykwalifikowanej kadry, zarówno jeśli chodzi o pracowników po szkołach branżowych, jak i tych z wykształceniem wyższym. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy lokalnych organizacji około biznesowych, uzyskać dofinansowanie do utworzenia miejsc pracy czy dotację na założenie firmy z urzędu pracy.

Kluczowa gałąź radomskiej gospodarki to przemysł metalowy, produkcja maszyn i urządzeń. Poza tym wiele miejsc pracy generują handel oraz sektor usług biznesowych BPO/ SSC, takich jak call contact center, usługi finansowo-księgowe, archiwizacyjne oraz IT. Ponadto istotne są m.in.: produkcja broni, przemysł budowlany, motoryzacja, automatyka przemysłowa, sektor spożywczy, elektronika.

Mimo postępujących zmian na lepsze, bezrobocie w Radomiu jest wysokie. Wg danych GUS-u w marcu 2020 r. stopa bezrobocia w mieście wynosiła 11,2%. W całym województwie mazowieckim było to 4,5%. Różnica jest zatem znacząca. Czy zatem praca w Radomiu od zaraz jest niemożliwa do znalezienia?

Zgodnie z ogólnopolskim badaniem Barometr Zawodów nadwyżka popytu na pracę nad podażą dotyczy jedynie pracowników administracyjnych i biurowych. Problemem może być jednak nie tyle brak ofert, co niewystarczające kompetencje zawodowe osób aspirujących do pracy w biurze. Na liście profesji deficytowych, czyli takich, w których liczba wakatów do zapełnienia jest większa niż liczba chętnych do pracy, znalazło się 20 pozycji. Są wśród nich zarówno pracownicy z wykształceniem zawodowym i technicznym, ogólnym, jak i wyższym. Na oferty pracy w Radomiu, zgodnie z Barometrem zawodów, mogą liczyć: blacharze i lakiernicy samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechanicy oraz monterzy maszyn i urządzeń, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, ślusarze, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, psycholodzy i psychoterapeuci, lekarze, pielęgniarki i położne, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Negatywnym skutkom bezrobocia przeciwdziała Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu we współpracy z instytucjami i przedsiębiorcami regionu. Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2023, realizowany przez radomski PUP, zakłada aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy, wspieranie przedsiębiorczości, budowanie partnerstwa lokalnego, promocję mobilności na europejskim rynku pracy oraz życzliwą, profesjonalną i skuteczną obsługę klientów w PUP.

Dużą rolę w poprawie sytuacji na rynku pracy odgrywa także rozbudowana sieć szkolnictwa branżowego. Uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodach z branż notujących duże deficyty kadrowe – m.in. budowlanej, mechanicznej, elektronicznej. W Radomiu działa też 10 szkół wyższych, w tym Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego (dawna Politechnika Radomska), seminarium i Instytut Teologiczny KUL.

PUP Radom:

Adres: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom 
E-mail: wara@praca.gov.pl, kancelaria@pupradom.pl
Telefon: 48 384-20-74, 48 384 20 75, 48 363-99-57 do 59, 48 360-25-03, 48 360-59-77, 
48 385-51-51, 48 386-71-14