Oferty Tygodnia

Praca Siedlce Najnowsze oferty pracy: 94

Praca w Siedlcach

Podstawowe dane – miasto Siedlce: ludność, powierzchnia i inne

Siedlce zamieszkuje blisko 67,7 tys. osób, z czego nieco ponad 44 tys. to ludność w wieku produkcyjnym (dane na podst. rejestru mieszkańców miasta Siedlce). Pod względem liczby mieszkańców Siedlce są 4. miastem w województwie. Miejscowość zajmuje powierzchnię 32 kilometrów kwadratowych.

Siedlce leżą na wschodzie województwa mazowieckiego. Przecinają je międzynarodowy szlak drogowy i linia kolejowa łącząca wschód i zachód Europy. Układ komunikacyjny miasta poza drogami powiatowymi i gminnymi tworzą dwie drogi krajowe: nr 2, nr 63 oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 698, nr 803.

Oferty pracy w Siedlcach

W mieście działa łącznie 8845 podmiotów gospodarki narodowej (wg GUS, stan REGON na koniec września 2020 r.). Przeważają mikroprzedsiębiorstwa – co jest zgodne z sytuacją w całym kraju, ale siedlecki rynek zatrudnienia tworzą także duże zakłady pracy – 2 z sektora publicznego, liczące 1000 lub więcej pracowników, oraz 1 jednostka budżetowa i 6 prywatnych z kadrą rzędu 250-999 osób. Poza nimi w mieście zarejestrowanych jest 79 średnich podmiotów (45 z sektora publicznego) utrzymujących 50-249 miejsc pracy, 273 małe (39 jednostek budżetowych), generujące od 10 do 49 miejsc i 8484 mikropodmioty (62 z sektora publicznego) – liczące od 0 do 9 zatrudnionych.

W strukturze branżowej przeważają:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 23,2% ogółu podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11%,
 • budownictwo – 8,6%,
 • transport i gospodarka magazynowa – 8,2%,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 8,1%,
 • pozostała działalność usługowa – 7,8%,
 • przetwórstwo przemysłowe – 7,3%.

Handel i usługi, przemysł oraz budownictwo – to sektory, w których znaleźć można najwięcej ogłoszeń o pracę w Siedlcach. W mieście działa kilkadziesiąt średnich i kilka dużych zakładów przemysłowych. Do ważnych pracodawców zaliczają się firmy z branży budowlanej – producent konstrukcji stalowych, silosów, zbiorników oraz rusztowań, szalunków i innych materiałów budowlanych, fabryka narzędzi skrawających, producent pojazdów szynowych, producent wyrobów z plastiku m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego, a także przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa spożywczego – zakłady drobiarskie, wytwórnia wódek i spółdzielnia mleczarska.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Siedlcach

Stopa bezrobocia w Siedlcach, a także otaczającym miasto powiecie siedleckim od wielu lat utrzymuje się na poziomie niższym niż krajowy. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. wynosiła ona:

 • w Polsce – 6,1%,
 • w woj. mazowieckim – 5,1%,
 • w Siedlcach – 4,7%,
 • w powiecie siedleckim – 4,8%.

W rejestrze PUP wpisanych było przeszło 3,2 tys. osób bezrobotnych, z czego 1,7 tys. mieszkańców miasta Siedlce oraz 1,5 tys. mieszkańców powiatu siedleckiego.

Siedlczan oraz ludność gmin należących do powiatu siedleckiego obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach:

 • PUP Siedlce 
  ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21
  08-110 Siedlce

Możliwości pracy – Siedlce i okolice

Rynek pracy w Siedlcach jest dobrze rozwinięty. Panuje jednak na nim spora dysproporcja między dostępnymi ofertami a liczbą chętnych i spełniających wymagania pracodawców pracowników. W wielu branżach pracodawcy mają znaczne trudności z wypełnieniem wakatów. Sytuację na siedleckim rynku pracy oddaje badanie Barometr zawodów. Znalazła się w nim długa lista zawodów z dużym deficytem kandydatów w stosunku do wakatów. Kto zatem ma szansę znaleźć w Siedlcach pracę od zaraz? Są to nauczyciele (praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych, przedszkoli), lekarze, pielęgniarki i położne, projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, masarze i przetwórcy ryb, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spawacze, cieśle i stolarze budowlani, kelnerzy i barmani.

Warto zapoznać się z pełną listą zawodów deficytowych w mieście. W nadwyżce znajduje się o wiele mniej profesji – są to filolog i tłumacz, filozof, historyk, politolog i kulturoznawca, specjalista administracji publicznej. Te same zawody deficytowe i nadwyżkowe wskazano w obrębie powiatu siedleckiego.