Praca Pruszków

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 334

Praca w Pruszkowie

Pruszków to podwarszawskie miasto, część aglomeracji warszawskiej. Należy do województwa mazowieckiego i jest siedzibą powiatu pruszkowskiego – powiatu ziemskiego z największą gęstością zaludnienia w Polsce.

Administracyjnie Pruszków ma status gminy miejskiej. W mieście zlokalizowane są instytucje publiczne, m.in. urząd miasta, urząd skarbowy, inspektorat ZUS-u czy starostwo. W Pruszkowie znajduje się również Powiatowy Urząd Pracy. Bezrobocie w mieście i całym powiecie nie stanowi dużego problemu – stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się na niskim poziomie. Mieszkańcy Pruszkowa mają do dyspozycji szeroki rynek pracy, a ze względu na gęstą sieć połączeń drogowych, komunikacji publicznej mogą szukać zatrudnienia także w Warszawie i sąsiednich miejscowościach.

Pruszków pod Warszawą

Rynek pracy w samym Pruszkowie tworzą firmy z sektora MŚP, ale też duże przedsiębiorstwa. W jakich branżach najłatwiej znaleźć tu zatrudnienie? Jak rozwija się Pruszków? Oto krótka społeczno-gospodarcza charakterystyka miasta.

Pruszków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Jak zostało wspomniane na wstępie, Pruszków (mazowieckie) należy do aglomeracji warszawskiej. Znajduje się w zachodnim paśmie warszawskiego obszaru metropolitalnego, jest jego największym miastem. Liczy ponad 61 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 19,2 kilometra kwadratowego.

Przez Pruszków wiodą drogi ponadregionalne, linie kolejowe. W obrębie miasta znajduje się węzeł Pruszków autostrady A2, a także przebiegają trzy drogi wojewódzkie – nr 701 (z osady Józefów w gm. Ożarów Mazowiecki do Ożarowa Mazowieckiego), nr 718 w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, nr 217 – z Żyrardowa do Warszawy. Tuż za południową granicą Pruszkowa rozciągają się trasy z Warszawy do Katowic i do Krakowa. Z Pruszkowa do stolicy (w 30 minut) i innych miast, m.in. Żyrardowa, Skierniewic, Brwinowa czy Otwocka dojechać można także pociągiem.

Położenie Pruszkowa koło Warszawy ma ogromny wpływ na jego rozwój gospodarczy. Centra obu miast dzieli zaledwie 18 km, a dojazd, zarówno samochodem, jak i pociągiem czy autobusem zajmuje do 40 minut.
Rozwijają się w Pruszkowie inwestycje z polskim i zagranicznym kapitałem, małe i duże firmy.

Pruszków to także przyjazne miejsce do życia, blisko metropolii, a więc dużego rynku pracy, dostępnych usług wyższego rzędu, instytucji otoczenia biznesu, edukacji, oferty kulturalnej. Jednocześnie to spokojniejsze niż Warszawa, zielone miasto, z wieloma miejscami rekreacji i odpoczynku. Przez Pruszków prowadzi ok. 20 km ścieżek rowerowych, znajdują się tu 2 muzea, 2 skateparki, 9 plenerowych siłowni, boiska do siatkówki plażowej, ciekawe zabytki i inne atrakcje. W Parku Potulickich w sezonie można też wypożyczyć kajaki. Miasto dysponuje nowoczesnymi obiektami sportowymi, odbywają się tu także liczne wydarzenia kulturalne.

Rynek pracy, oferty pracy – Pruszków

W Pruszkowie zarejestrowane są 10 554 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON na 30 listopada 2020 r.), w tym:

  • 10 236 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
  • 261 podmiotów małych (10-49 pracujących),
  • 50 podmiotów średnich (50-249 pracujących),
  • 7 podmiotów dużych (6 liczących 250-999 pracujących; 1 z kadrą co najmniej 1000 pracujących).
  • 110 podmiotów należy do sektora publicznego, wśród nich jest największy w mieście, 2 liczące między 250 a 999 pracowników i 21 średnich jednostek.

W strukturze branżowej dominują przedsiębiorstwa handlowe, oferujące naprawę pojazdów (24,1% ogółu) oraz podmioty związane z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,1%). Sporo jest  zakładów przemysłowych, firm budowlanych, transportowych, jednostek zajmujących się informacją i komunikacją.

Lokalizacja miasta stwarza dobre warunki do rozwoju firm specjalistycznych, w branży technologii, nowoczesnych usług dla biznesu. W całym powiecie powstają centra logistyczne i przedsiębiorstwa sektora BPO, dla których ważnym atutem jest dostępność komunikacyjna Pruszkowa. Miasto to także ośrodek przemysłowy, w którym rozwija się zwłaszcza przemysł elektromaszynowy, materiałów budowlanych, zielarski, meblowy i odzieżowy. W Pruszkowie działa także producent materiałów biurowych – fabryka ołówków mająca ponad 130-letnią historię i elektrociepłownia, obsługująca Pruszków i Piastów, działająca od początku XX w.

Jak zostało wspomniane na wstępie, stopa bezrobocia w powiecie pruszkowskim jest niska – wynosi mniej niż średnia wojewódzka i krajowa.

Stopa bezrobocia (dane GUS na koniec listopada 2020 r.):

  • Polska – 6,1%,
  • woj. mazowieckie – 5,1%,
  • powiat pruszkowski – 3,6%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie zarejestrowanych było w listopadzie 2,8 tys. bezrobotnych. 

PUP Pruszków:

Adres: ul. Michała Drzymały 30 (wejście C), 05-800 Pruszków
E-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
Telefon: 22 770-20-20