Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Philips

810 dni temu

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Miejsce pracy: Piła
Organizacja: Philips Lighting Poland Sp. z o.o.
Job ID no: 186384

Do naszego zakładu Philips Lighting Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego w Pile, poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. BHP. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego poziomu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w powierzonym obszarze.

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Kontrola wykonania nakazów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zaleceń lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami.
 • Współpraca z Poradnią Chorób Zawodowych w przypadku postępowania w sprawie Chorób Zawodowych.
 • Uczestniczenie w zespołach powypadkowych ustalających przyczyny i okoliczności wypadków.
 • Sporządzanie protokołów powypadkowych. Analizowanie przyczyn wypadków, wydawanie zaleceń powypadkowych i kontrola ich realizacji.
 • Współpraca z ZUS w sprawach związanych z wypadkami.
 • Prowadzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej, rejestru wypadków, statystyczne karty wypadku, wnioski do ZUS o jednorazowe odszkodowania.
 • Prowadzenie wstępnego szkolenia ogólnego w zakresie bhp, ochrony środowiska, ppoż. i pierwszej pomocy nowo przyjmowanych pracowników do pracy w PLP sp. z o.o.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w PLP w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Uczestniczenie w odbiorach technicznych i przekazywaniu do eksploatacji nowo budowanych i przebudowywanych obiektów, pomieszczeń, maszyn i urządzeń lub wdrażanych technologii.
 • Przeprowadzania kontroli stanu BHP oraz przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy.
 • Występowanie do kierowników komórek organizacyjnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń
 • Niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie stwierdzenia, że stwarza ona bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika,
 • Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej dla niego,
 • Wnioskowanie za pośrednictwem przełożonych do kierownika Spółki o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie, jego części lub w zagrożonym obiekcie, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika,
 • Wejścia o każdej porze dnia na teren Spółki w celu przeprowadzenia kontroli stanu BHP ,
 • Składania wniosków dotyczących działalności Spółki w zakresie realizowanych zadań.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z dziedziny BHP. Wykształcenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.. 2 września 1997 o służbie BHP.
 • Minimum 2 lata doświadczenia w przemyśle, w dużej firmie produkcyjnej (1000 - 3000 pracowników) na stanowisku specjalisty BHP / inspektor BHP.
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • Uprawnienia Specjalisty / Inspektora ochrony przeciwpożarowej będzie dodatkowym atutem
 • Audytor wewnętrzny systemu OHSAS 18001 będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne (umiejętność komunikowania się na każdym poziomie struktury organizacji)
 • Orientacja na klienta.
 • Samodzielność, odporność na stres, otwartość, kreatywność.

Oferujemy:

 • pakiet relokacyjnyWe kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

Please provide a clause: „Hereby I agree to process my personal data included in my application for requirements of the recruitment process (in accordance to Personal data Protection Act dated 29 August 1997; Official Journal no 133, item 883)”.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Specjalista ds. BHP Praca Specjalista ds. BHP

Rekrutują z Praca.pl