Specjalista ds. Środków Trwałych i Rozliczeń Inwestycyjnych

Zakłady Drobiarskie KOZIEGŁOWY Sp. z o. o.

Koziegłowy k/ Poznania

13 dni temu

Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o.

w Koziegłowach k/Poznania

ul. Piaskowa 3 62-028 Koziegłowy

 

zatrudnią na stanowisko:

Specjalista ds. Środków Trwałych i Rozliczeń Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Koziegłowy k/ Poznania
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji bilansowej i podatkowej w zakresie aktywów trwałych
 • Uzgadnianie kont
 • Raportowanie dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji
 • Ścisła współpraca z działami technicznymi w zakresie rozliczeń inwestycyjnych, w tym dużych inwestycji budowlanych
 • Opracowywanie nowych rozwiązań w obszarze środków trwałych, prace optymalizacyjne rozliczenia i zarządzanie tym obszarem
 • Raportowanie i sprawozdawczość (dane do audytów, sprawozdania finansowego, cash flow, podatku odroczonego)
 • Rozliczanie dotacji związanych z ŚT
 • Księgowanie faktur
 • Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości
 • Udział w procesie bieżącej i okresowej weryfikacji stawek amortyzacyjnych składników majątku trwałego oraz okresów ich ekonomicznej użyteczności
 • Rozliczanie umów leasingowych
 • Udział w zamknięciu miesiąca (księgowanie należności, księgowanie płatności)
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących środków trwałych oraz innych – w zależności od potrzeb Spółki
Wymagania:
 • Praktyczna znajomość przepisów i zasad rachunkowo-podatkowych 
 • Min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości
 • Wykształcenie średnie lub wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • Otwartość na pracę w międzynarodowym, dynamicznym środowisku
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel)
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Narzędzia niezbędne do pracy

Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach danych osobowych zawartych w Państwa dokumentach rekrutacyjnych w celu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji. Niniejszym informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych są Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o. Ze Administratorem można kontaktować się: pisemnie, ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy, telefonicznie, pod nr: 61 811 16 33; e-mailowo: sekretariat@zd-kozieglowy.pl. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe kandydatów do pracy są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, upoważnionym pracownikom lub osobom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia danych. Niepodanie danych uniemożliwia udział w rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy jest jego zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Dane kandydatów do pracy przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji aktualnej i przyszłej. Dane kandydatów nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Poznaj

Zakłady Drobiarskie KOZIEGŁOWY Sp. z o. o.

Działają od ponad 10 lat i są obecnie jednym z największych w Polsce zakładów produkcyjnych mięsa drobiowego i jego przetworów.

Tworzymy ciągle nowe miejsca pracy; liczba zatrudnionych osób wzrasta corocznie i obecnie wynosi około 1000 osób.

Specjalista do spraw obsługi rachunków jest odpowiedzialny za szereg czynności, związanych z możliwie najbardziej wydajną organizacją funkcjonowania rachunków klientów banku. W tym zakresie podstawowe czynności specjalisty to dokonywanie procedury otwierania i zamykania rachunków, oraz bieżący ich nadzór. Specjalista ds. obsługi rachunków to także osoba, do której zadań należy ...
Praca Specjalista ds. Obsługi Rachunków