Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

10 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 28544

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu oraz w terenie (obszar województwa warmińsko-mazurskiego)
- stanowisko wymaga wysiłku fizycznego,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i natężenia pól elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami badawczymi i metodykami
 • Obsługa i prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem, w tym: przestrzega terminów wzorcowań sprzętu pomiarowego, sprawdza i konserwuje wyposażenie
 • Prowadzenie zapisów związanych z wykonaniem wyżej wymienionych zadań, wprowadza dane do baz IT zgodnie z wymaganiami metodyk i wdrożonego systemu zarządzania na poziomie zajmowanego stanowiska
 • Opracowywanie koniecznych procedur badawczych, instrukcji badawczych i technicznych
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań i występowanie z propozycją działań zapobiegawczych i korygujących
 • Przygotowywanie zapotrzebowania na materiały pomocnicze i usługi
 • Uczestnictwo w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych oraz audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych, np. samochodu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w laboratorium w danym obszarze
 • Obsługa komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • znajomość technik pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów w terenie wykonywanych z danego obszaru w laboratorium
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenie się wiedzą oraz informacjami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie odbytego stażu i/lub pracy
 • uprawnienia auditora wewnętrznego
 • uprawnienia do pracy na wysokościach
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność prawidłowej interpretacji metodyk badawczych i stosowania przepisów w wielu aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe)
 • praktyczna umiejętność wdrażania urządzeń pomiarowych do eksploatacji
 • umiejętność obsługi, sprawdzania, kalibracji i konserwacji urządzeń technicznych
 • umiejętność stosowania wiedzy z zakresu analizy statystycznej w laboratorium
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia auditora wewnętrznego
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn

  Poznaj stanowisko: Pomiarowiec

  Pomiarowiec to osoba, która wykonuje usługi pomiarowe przy użyciu maszyny, np. pomiary instalacji elektrycznych, pomiary meterologiczne. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: dokonywanie pomiarów we wskazanych lokalizacjach, przeprowadzanie testów/kontroli wyrobów za pomocą technik i urządzeń pomiarowych, konserwacja, organizowanie obiegu potrzebnej dokumentacji, ...
  Pomiarowiec Praca Pomiarowiec

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (715)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (65)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (146)
  Toruń (73)
  Lubelskie:
  Lublin (115)
  Chełm (15)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (901)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (36)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1874)
  Radom (62)
  Płock (39)
  Opolskie:
  Opole (126)
  Nysa (21)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (95)
  Przemyśl (17)
  Podlaskie:
  Białystok (83)
  Suwałki (26)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (364)
  Gdynia (137)
  Słupsk (37)
  Śląskie:
  Katowice (438)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (77)
  Elbląg (31)
  Ełk (12)
  Wielkopolskie:
  Poznań (491)
  Kalisz (44)
  Konin (36)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (263)
  Koszalin (59)
  Kołobrzeg (23)
  Auchan (111)
  Tesco (508)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (9)
  ABB (59)
  Accenture (180)
  Luxoft (144)
  PKO BP (371)
  KPMG (39)
  Orange (22)
  IKEA (8)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl