Praca Olsztyn

Najnowsze oferty pracy: 610

Praca w Olsztynie

Olsztyn jest największą aglomeracją Warmii i stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Stanowi znaczący ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy regionu, a także ważny węzeł drogowy i komunikacyjny. Należy do tzw. Nowej Hanzy, czyli związku miast Europy Północnej, którego celem jest rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. Choć sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy nadal okazuje się jedną z trudniejszych w kraju, z roku na rok notujemy niewielki spadek bezrobocia, a urzędy rejestrują coraz więcej ofert pracy w Olsztynie.

Olsztyn - warmińsko-mazurskie

Olsztyn usytuowany jest na Pojezierzu Olsztyńskim. To region bardzo bogaty, jeśli chodzi o walory środowiska naturalnego. Na południe od miejscowości rozciąga się Puszcza Napiwodzko-Ramucka z licznymi jeziorami i rzekami. Olsztyn to miasto doskonale skomunikowane z resztą kraju dzięki gęstej sieci tras samochodowych oraz połączeń kolejowych. Miasto przecinają drogi krajowe nr 16, 51 i 53, drogi wojewódzkie nr 527 i 598. Mimo że Olsztyn stanowi najważniejszy węzeł komunikacyjny w regionie, w centrum nie odczuwa się negatywnych skutków wzmożonego transportu – ruch rozładowuje obwodnica.

Powiat olsztyński zlokalizowany jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, a jego siedzibą jest właśnie Olsztyn. Graniczy z powiatami takimi jak: ostródzki, lidzbarski, bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński i nidzicki. Jego całkowita powierzchnia wynosi 2838,2 km². Pod względem powierzchni i liczby mieszkańców jest największym powiatem w województwie.

Olsztyn – położenie geograficzne, liczba mieszkańców

Olsztyn zlokalizowany jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeką Łyną. Jest miastem na prawach powiatu, które zajmuje centralne miejsce w aglomeracji olsztyńskiej. Według danych na koniec 2019 roku ludność całego województwa warmińsko-mazurskiego liczyła 1 422,7 tys. osób, z czego sam Olsztyn zamieszkiwało 171 979 osób. Powierzchnia miasta wynosi nieco ponad 88 km². Dzieli się na 23 osiedla, które stanowią jednostki pomocnicze gminy i są najniższym szczeblem samorządu miejskiego. Co ciekawe, oprócz tego w mieście funkcjonuje także kilkanaście mniejszych osiedli, które nie są uwzględniane w podziale administracyjnym. Zostały one wyodrębnione między innymi ze względu na swoje położenie i posiadają nazwy powszechnie używane przez ich mieszkańców. 

Studia Olsztyn – najczęściej wybierane kierunki studiów

Olsztyn jest bez wątpienia jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Na studenckiej mapie Polski zaistniał głównie za sprawą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który kształci ponad 30 tysięcy studentów. Choć jest on jedyną olsztyńską wyższą szkołą publiczną, zapewnia wykształcenie na wielu kierunkach, począwszy od medycznych, poprzez artystyczne, na kierunkach ekonomicznych kończąc. Ponadto, studenci mają do wyboru wiele szkół o charakterze niepublicznym. Wśród kierunków najczęściej wybieranych przez młodych ludzi możemy wskazać między innymi kierunek lekarski, weterynarię, administrację i cyfryzację czy dietetykę lub zarządzanie. Olsztynie funkcjonują także ważne ośrodki naukowo-badawcze, takie jak Centrum Badań Wschodnich czy Instytut Rozwoju Zwierząt i Badań Żywności PAN. 

Olsztyn – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Z danych Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie podsumowujących stan na 31 grudnia 2019 roku wynika, że w mieście zarejestrowane były 2 403 osoby bezrobotne. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej liczba ta była niższa o 684 osoby. Co ciekawe, w całym roku 2019 w Olsztynie zarejestrowano w sumie 6015 osób, a z ewidencji wyłączono 6699. Co było powodem utraty statusu osoby bezrobotnej? Najczęstszymi przyczynami wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy oraz – co najciekawsze – brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Olsztyn - bezrobotni - utrata statusu

Najwłaściwszym miernikiem do określenia poziomu bezrobocia na danym terenie jest stopa bezrobocia. Zarówno w samym Olsztynie, jak i całym województwie warmińsko-mazurskim, ta diametralnie zmieniała się na przestrzeni lat. Dla porównania – stopa bezrobocia w Olsztynie w 2017 roku wynosiła 4,5 proc., ale już w 2019 r. jej wartość spadła do 2,7 proc. Największe różnice widoczne są jednak w przypadku całego województwa – w 2017 roku stopa bezrobocia w warmińsko-mazurskim kształtowała się na poziomie 11,7 proc, a w 2019 wynosiła 9,0 proc.

Olsztyn - stopa bezrobocia

Przez ostatnie lata tendencja spadkowa stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim pozwalała optymistycznie patrzeć w przyszłość. A jak sytuacja wygląda pod dwóch kwartałach 2020 roku? Według stanu na lipiec stopa bezrobocia w wojewówdztwie nieco wzrosła i wynosi 10,3 proc. Na jedno ogłoszenie o pracę w Olsztynie przypada 13 bezrobotnych. 

Każdy kolejny rok niesie za sobą liczne zmiany na rynku pracy. Przekształceniom ulega także struktura osób pracujących. Gdy jedni osiągają wiek emerytalny, inni wchodzą dopiero w wiek produkcyjny. Według danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, w I kwartale 2020 roku, wśród osób aktywnych zawodowo dominowały osoby w wieku 35-44 lata (27,3 proc.). Nieco mniejszą grupę pracowników stanowili mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 25-34 lata (24,2 proc.), natomiast najmniej liczebną grupę – osoby z przedziału 15-24 lata (6,8 proc.).

Olsztyn - praca a wiek - dane statystyczne

Ciekawe spojrzenie na sytuację osób pracujących w województwie warmińsko-mazurskim daje także ich klasyfikacja ze względu na kryterium wykształcenia. Okazuje się, że najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (28,7 proc) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27 proc.). Absolwenci z dyplomem szkoły wyższej uplasowali się dopiero na trzecim miejscu pod względem liczebności grupy (26 proc.).

Olsztyn - praca a wykształcenie - dane GUS

Długa przerwa w wykonywaniu zawodu, dezaktualizacja umiejętności lub brak odpowiednich uprawnień to bardzo często przyczyny problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Niejednokrotnie jednak za bezrobociem stoi ogromna konkurencja na rynku pracy czy brak zapotrzebowania na konkretne specjalizacje. Pewnego rodzaju kierunkowskazem dla poszukujących pracy w Olsztynie czy całym województwie warmińsko-mazurskim, może być Barometr zawodów, który wskazuje stanowiska deficytowe oraz te będące w nadwyżce. 

Warto zwrócić uwagę na grupę zawodów, które w prognozie na rok 2020 zostały ujęte jako zawody trwale deficytowe (zawody pozostające w deficycie od 2016 roku). W województwie warmińsko-mazurskim do takich zawodów należą: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, spawacze, ślusarze, kierowcy autobusów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechanicy pojazdów samochodowych, fryzjerzy oraz pielęgniarki i położne. Z kolei wśród zawodów nadwyżkowych jedyną prognozowaną grupą są ekonomiści. Potwierdzeniem przewidywań są z pewnością ogłoszenia pracy w Olsztynie i okolicach. 

Struktura lokalnego rynku pracy nieco różni się od tego wojewódzkiego. Inne zawody pozostają w deficycie w ogólnym ujęciu województwa, a inaczej wygląda zapotrzebowanie na poziomie samego miasta Olsztyna. Prognozy Barometru zawodów pokazują pewien trend, który może wskazać drogę osobom poszukującym zatrudnienia w mieście. Okazuje się, że w 2020 roku problemów ze znalezieniem pracy w Olsztynie nie powinni mieć między innymi cieśle i stolarze budowlani, kucharze, opiekunowie osób starszych czy robotnicy budowlani. Niezmiennie, z dużą konkurencją na rynku pracy spotkają się kandydaci z wykształceniem politologicznym, historycznym czy absolwenci kulturoznawstwa. Co ciekawe, w mieście nie brakuje także kierowców samochodów osobowych.

 

Źródło: Barometr zawodów 
Duży deficyt Nadwyżka
cieśle i stolarze budowlani
kucharze
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
robotnicy budowlani
sprzątaczki i pokojowe

filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
kierowcy samochodów osobowych

Firmy Olsztyn

Województwo warmińsko-mazurskie kojarzy się przede wszystkim z turystyką. Rozległe i malownicze tereny Warmii i Mazur chętnie odwiedzane są nie tylko przez naszych rodaków, ale także zagranicznych turystów. Według danych GUS, województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się dosyć niskim poziomem rozwoju gospodarczego. Niemniej w regionie jest doskonale rozwinięta między innymi branża rolno-spożywcza. Ponad połowę obszaru województwa stanowią właśnie użytki rolne, a 33 proc. zajmują lasy. W obliczu tego nie dziwi więc fakt, że znakomicie rozwinięty jest także sektor drzewno-meblarski. Nie sposób więc nie wspomnieć, że swoje fabryki ma tutaj między innymi IKEA. Najwięcej przedsiębiorstw działa w branży usług budowlano-remontowych oraz medycznych. Sporą popularnością cieszą się także usługi finansowe i doradcze, a także sprzedaż detaliczna, transport i spedycja. Spośród większych firm wyróżnić możemy między innymi Pekabex, ETP S.A., ZUE S.A., NES Global Talent czy Sunday.  

Powodem do dumy może być też fakt, że aż 115 firm znalazło się w rankingu Diamentów Forbesa i uzyskało miano najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. Wśród niż możemy wyróżnić chociażby Inter Land sp. z o.o., Serwistal sp. z o.o., Auto Land Polska SA, Nutripol sp. z o.o. czy Jutrzenkę Dobre Miasto sp. z o.o. 

Olsztyn – średnie wynagrodzenie 

Według danych opublikowanych przez GUS średnie wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku wynosi 5248,83 zł. Nie jest jednak tajemnicą, że wysokość zarobków diametralne różni się w poszczególnych ośrodkach miejskich. Jak na tle średniej krajowej wypada województwo warmińsko-mazurskie? Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Olsztynie? Na jakie zarobki mogą liczyć mieszkańcy miasta? Z danych na lipiec 2020 roku wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Warmii i Mazurach w sektorze przedsiębiorstw kształtuje się na poziomie 4446,59 zł.

PUP Olsztyn

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie powstał w 2000 roku w wyniku podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie na dwie jednostki organizacyjne: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie i Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego. 

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 64B
10-450 Olsztyn

Szukaj pracy w mieście