Praca Bartoszyce Najnowsze oferty pracy: 22

Praca w Bartoszycach

Bartoszyce – liczba mieszkańców, powierzchnia, położenie

Powierzchnia Bartoszyc wynosi niecałe 12 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców – 23,2 tys. osób. Tereny miejskie są w ok. 50% zurbanizowane i zabudowane. Ponad 30% stanowią użytki rolne, ok. 7% lasy. Dostępne są tereny inwestycyjne – pod zabudowę produkcyjną i usługową (przy ul. Bema) oraz pod inwestycje związane z budownictwem mieszkalnym, zabudowę usługowo-handlową i mieszkalno-usługową (przy ul. Gdańskiej).

Bartoszyce są siedzibą władz otaczającej miasto gminy wiejskiej, a także powiatu bartoszyckiego. To obszar przygraniczny – z Bartoszyc do przejścia w Bezledach jest 16 km. Granica powiatu stanowi zarazem granicę Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Przecinająca Bartoszyce droga krajowa nr 51 zapewnia najszybszy dojazd z Warszawy przez Olsztyn do Kaliningradu. W mieście zbiegają się także dwie drogi wojewódzkie – nr 512 (z Pieniężna) i 592 (z Giżycka). Biegnie tędy także towarowa linia kolejowa.

W promieniu do 150 km od Bartoszyc leżą duże ośrodki miejskie, takie jak Olsztyn (72 km), Kaliningrad (64 km), Elbląg (112 km). Droga do Warszawy liczy 262 km.

Bartoszyce – miasto z ponad 70 zabytkami

Miasto zachowało dawny układ urbanistyczny centralnej części – prostokątny rynek i regularną siatkę ulic. Do najciekawszych zachowanych w Bartoszycach zabytków zaliczają się m.in.  Brama Lidzbarska, Stare Miasto i pozostałości murów obronnych, spichlerze oraz obiekty sakralne – m.in. Kościół św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej.

Praca w Bartoszycach – w jakich branżach jest dostępna?

Zgodnie z rejestrem REGON w mieście zarejestrowanych jest 2213 podmiotów gospodarki narodowej (stan na luty 2021 r.). Najwięcej w następujących sekcjach PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 499 podmiotów,
 • budownictwo – 267 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz pozostała działalność usługowa – po 211 podmiotów w obu sekcjach,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 206 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 158 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 148 podmiotów.  

Jak widać, przekrój branżowy bartoszyckich firm jest mocno różnorodny. Do największych pracodawców zaliczają się producenci mebli, mebli tapicerowanych, okuć meblowych i szkła meblowego, zakład produkujący odzież, przedsiębiorstwo transportowe, producent kosmetyków i świec.

Najwięcej jest mikrojednostek (0-9 pracujących) – 2118. Małych zakładów pracy (10-49 osób) jest 76, średniej wielkości (50-249 zatrudnionych) – 18. Największy pracodawca to jednostka budżetowa ze stanem kadry w przedziale 250-999 pracowników. 

W sektorze publicznym działa łącznie 90 podmiotów (52 mikro, 28 małych, 9 średnich i 1 duży).

Sytuacja na rynku pracy w Bartoszycach, urząd pracy 

Powiat bartoszycki boryka się z dużym bezrobociem. Podobnie jak pozostałe powiaty w województwie warmińsko-mazurskim znajdujące się przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Także średnia dla całego województwa jest dość wysoka – od lat utrzymuje się powyżej średniej krajowej. 

Stopa bezrobocia wg GUS (stan na koniec lutego 2021 r.):

 • Polska – 6,5%,
 • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
 • powiat bartoszycki – 18,1%,
 • powiat braniewski – 20%,
 • powiat kętrzyński – 20,1%.

Bartoszyce tworzą największy rynek pracy spośród wszystkich miejscowości powiatu – w mieście działa ok. połowa wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej.