Oferty Tygodnia

 • KRKA Polska Sp. z o.o.
  Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Ostróda, Pisz, Szczytno, Węgorzewo
  specjalista junior / mid / senior
  pełny etat
  umowa o pracę
  2 dni
  Obserwuj

Praca Bartoszyce Najnowsze oferty pracy: 24

Praca w Bartoszycach

Bartoszyce – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia Bartoszyc wynosi niecałe 12 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców – 23,2 tys. osób. Tereny miejskie są w ok. 50% zurbanizowane i zabudowane. Ponad 30% stanowią użytki rolne, ok. 7% lasy. Dostępne są tereny inwestycyjne – pod zabudowę produkcyjną i usługową (przy ul. Bema) oraz pod inwestycje związane z budownictwem mieszkalnym, zabudowę usługowo-handlową i mieszkalno-usługową (przy ul. Gdańskiej). Bartoszyce i okolice są pełne zieleni – miejscowość leży na obszarze Zielonych Płuc Polski. Malownicza dolina rzeki Łyny, występowanie wód geotermalnych, dobre warunki do rozwoju rolnictwa to mocne strony Bartoszyc.

W mieście można zobaczyć ponad 70 zabytków. Uwagę zwraca dawny układ urbanistyczny centralnej części Bartoszyc – prostokątny rynek i regularną siatkę ulic. Do najciekawszych zachowanych zabytków zaliczają się m.in.  Brama Lidzbarska, Stare Miasto i pozostałości murów obronnych, spichlerze oraz obiekty sakralne – m.in. Kościół św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej.

Bartoszyce są siedzibą władz otaczającej miasto gminy wiejskiej, a także powiatu bartoszyckiego. To obszar przygraniczny – z Bartoszyc do przejścia w Bezledach jest 16 km. Granica powiatu stanowi zarazem granicę Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Przecinająca Bartoszyce droga krajowa nr 51 zapewnia najszybszy dojazd z Warszawy przez Olsztyn do Kaliningradu. W mieście zbiegają się także dwie drogi wojewódzkie – nr 512 (z Pieniężna) i 592 (z Giżycka). Biegnie tędy także towarowa linia kolejowa.

W promieniu do 150 km od Bartoszyc leżą duże ośrodki miejskie, takie jak Olsztyn (72 km), Kaliningrad (64 km), Elbląg (112 km). Droga do Warszawy liczy 262 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Bartoszyce

Zgodnie z rejestrem REGON w mieście zarejestrowanych jest 2213 podmiotów gospodarki narodowej (stan na luty 2021 r.). Najwięcej w następujących sekcjach PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 499 podmiotów,
 • budownictwo – 267 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz pozostała działalność usługowa – po 211 podmiotów w obu sekcjach,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 206 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 158 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 148 podmiotów.  

Jak widać, przekrój branżowy bartoszyckich firm jest mocno różnorodny. Do największych pracodawców zaliczają się producenci mebli, mebli tapicerowanych, okuć meblowych i szkła meblowego, zakład produkujący odzież, przedsiębiorstwo transportowe, producent kosmetyków i świec.

Najwięcej jest mikrojednostek (0-9 pracujących) – 2118. Małych zakładów pracy (10-49 osób) jest 76, średniej wielkości (50-249 zatrudnionych) – 18. Największy pracodawca to jednostka budżetowa ze stanem kadry w przedziale 250-999 pracowników. 

W sektorze publicznym działa łącznie 90 podmiotów (52 mikro, 28 małych, 9 średnich i 1 duży).

Powiat bartoszycki boryka się z dużym bezrobociem. Podobnie jak pozostałe powiaty w województwie warmińsko-mazurskim znajdujące się przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Także średnia dla całego województwa jest dość wysoka – od lat utrzymuje się powyżej średniej krajowej. 

Stopa bezrobocia wg GUS (stan na koniec lutego 2021 r.):

 • Polska – 6,5%,
 • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
 • powiat bartoszycki – 18,1%,
 • powiat braniewski – 20%,
 • powiat kętrzyński – 20,1%.

Bartoszyce tworzą największy rynek pracy spośród wszystkich miejscowości powiatu – w mieście działa ok. połowa wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej.

PUP Bartoszyce:

Adres: ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
E-mail: olba@praca.gov.pl
Telefon: (89) 762-62-21.