Oferty Tygodnia

Praca Giżycko Najnowsze oferty pracy: 28

Praca w Giżycku

Giżycko – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

  • liczba mieszkańców i powierzchnia

W Giżycku mieszka 29,3 tys. osób. Powierzchnia miasta wynosi 13,7 kilometra kwadratowego.

  • status administracyjny

Giżycko jest jednym z dwóch miast w powiecie Giżyckim (obok Rynu), stanowi siedzibę władz powiatowych. Ma status gminy miejskiej i pełni funkcję ośrodka administracyjnego dla wiejskiej gminy Giżycko.  

  • dostępność komunikacyjna

Giżycko to miasto świetnie skomunikowane, zarówno w skali lokalnej, dzięki sieci połączeń powiatowych i gminnych, jak w międzyregionalnej. Krzyżują się tu drogi krajowe nr 59 i 63, zapewniające dogodny dojazd do takich miast jak Olsztyn, Łomża, Węgorzewo, Pisz. Przez Giżycko biegnie też droga wojewódzka nr 592 (wiodąca m.in. do Kętrzyna, Bartoszyc). 

Odległość z Giżycka do granic Polski z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą wynosi ok. 100 km. Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze znajdują się w Szymanach i Warszawie. Na terenie gminy działa prywatne lądowisko. By dojechać z Giżycka do stolicy woj. warmińsko-mazurskiego – Olsztyna, należy pokonać trasę 103 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Giżycko

Jak zostało wspomniane na wstępie, gospodarka Giżycka opiera się na usługach, turystyce i produkcji na niedużą skalę. Wg stanu REGON na koniec marca 2021 r. (źródło: GUS) w mieście jest zarejestrowanych 3621 podmiotów gospodarki narodowej. Liczba samozatrudnionych i najmniejszych jednostek, liczących do 9 pracujących wynosi 3507. Ponadto w Giżycku działa 85 małych zakładów pracy – zatrudniających między 10 a 49 osób, 24 średnie, generujące między 50 a 249 miejsc zatrudnienia oraz 5 dużych zakładów, utrzymujących od 250 do 999 miejsc.

Zdecydowana większość podmiotów – 3467 – to prywatne działalności. W sektorze publicznym zarejestrowane są 142 podmioty, w tym 4 z 5 dużych, 16 średnich, 23 małe i 99 mikro.

W strukturze branżowej wyróżniają się:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 648 podmiotów reprezentuje tę sekcję PKD,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 543 podmioty,
  • budownictwo – 410 podmiotów,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 314 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa (m.in. działalność indywidualna, naprawa sprzętów domowych) – 290 podmiotów.

Ponadto sporo jest firm oferujących usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, zakładów przetwórstwa przemysłowego, przedsiębiorstw transportowych, przedsiębiorców działający w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej oraz świadczących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią.

Najwięcej miejsc pracy w Giżycku generuje wojsko oraz jednostki ochrony zdrowia, a w sektorze prywatnym firmy zajmujące się m.in. produkcją jachtów, opraw oświetleniowych, maszyn i urządzeń rolniczych, uprawą rolną, przetwórstwem mięsa i mleka, przedsiębiorstwa usługowe (usługi noclegowe, sprzedaży i najmu nieruchomości, budowlane).

Przekrój branżowy jest zróżnicowany. A kto ma największe szanse na znalezienie pracy? Wg badania Barometr zawodów w powiecie giżyckim najbardziej deficytowe grupy zawodów to: inżynierowie budownictwa, kierowcy autobusów, kierownicy budowy, kucharze, lakiernicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, samodzielni księgowi, spawacze, szefowie kuchni. Z kolei trudności ze znalezieniem ofert mogą doświadczyć architekci krajobrazu, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, pedagodzy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, rolnicy i hodowcy, rybacy, specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia.

PUP Giżycko:

Adres: ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
E-mail: olgi@praca.gov.pl
Telefon: 87- 4296440

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy w powiecie. Stopa bezrobocia w powiecie jest zbliżona do wskaźnika wyliczonego dla województwa. Wg danych GUS na marzec 2021 wynosiła w powiecie giżyckim – 11,3%, w województwie warmińsko-mazurskim – 10,5%.