Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Dąbrowa Tarnowska
58 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Ogłoszenie o naborze Nr 85281

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca biurowo-administracyjna

 • w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w siedzibie urzędu

 • praca wymagająca kontaków bezpośrednich, telefonicznych i mailowych

 • wyjazdy służbowe i szkolenia


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner

 • praca na I piętrze

 • przed budynkiem brak podjazdów dla wózków inwalidzkich

 • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • winda

Zakres zadań

 • sporządzania dokumentacji prowadzonych operacji finansowych, w tym list płac strażaków i pracowników cywilnych
 • przygotowanie dokumentacji do rozliczenia dotacji otrzymanych przez jednostkę ze środków samorządowych oraz dotacji dla jednostek OSP
 • ewidencjonowanie, sporządzanie obciążeń (not, rachunków)
 • sprawdzanie faktur (rachunków) gotówkowych i bezgotówkowych pod względem formalno-rachunkowym oraz przygotowanie dokumentów do zatwierdzenia
 • udział w przebiegu inwenteryzacji majątku Komendy Powiatowej
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, płatności wobec kontrahentów oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie rozliczeń związanych z umowami cywilnoprawnymi oraz rozliczanie należnośi za podróże służbowe
 • obsługa kasowa pracowników KP PSP oraz sporządzanie raportów kasowych
 • archiwizacja dokumentacji księgowej budżetu
 • wykonywanie innych czynności wynikających z wytycznych Komendanta Głównego, Komendanta Wojewódzkiego oraz inne czynności zlecone przez Komendanta Powiatowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 miesiące w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, a także przepisów wykonywanych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych (płatnik, edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępswto skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o Służbie Cywilnej
 • Wykształcenie wyższe
 • Dokładność, terminowość, samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość zagadnień pracy administracyjno-biurowej
 • Odporność na stres