Oferty Tygodnia

Praca Kraków Najnowsze oferty pracy: 1187

Praca w Krakowie

Kraków - położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Krakowa na mapie Polski należy szukać na południu, na Wyżynie Małopolskiej, w obrębie makroregionów geograficznych: Brama Krakowska, Niecka Nidziańska i Pogórze Zachodniobeskidzkie. Przez stolicę Małopolski przepływa Wisła. To teren wyjątkowo bogaty geograficznie, na którym znajduje się wiele miejsc chronionych. Jest tu 5 rezerwatów przyrody, a także 43 parki, w tym te najbardziej znane: Planty otaczające stare miasto, Park im. Henryka Jordana i sąsiadujące z nim Błonia z widokiem na Wawel czy Park Krakowski. Parki i rezerwaty łącznie stanowią niewielki procent powierzchni Krakowa (nieco ponad 1%), niemniej są istotnym elementem miejskiego krajobrazu.

Do najbliżej położonych większych miejscowości należą Wieliczka, Bochnia, Wadowice, Myślenice czy Olkusz. Dobre połączenia drogowe gwarantują szybką komunikację z takimi pobliskimi miastami jak Katowice, Tarnów, Kielce, Nowy Targ, Częstochowa czy Bielsko-Biała. Przez Kraków przebiegają trasy europejskie. Do najważniejszych dróg należą autostrada A-4, drogi krajowe nr: 4, 7, 44, 52, 75, 79, 94. W Krakowie znajduje się również ważny węzeł kolejowy, zapewniający połączenie z całą Polską oraz umożliwiający podróże zagraniczne. W odległości około 11 km od centrum usytuowany jest z kolei Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Kraków pełni ważne funkcje administracyjne w regionie. Jest to miasto na prawach powiatu i zarazem stolica województwa małopolskiego. Magistrat w Krakowie (Urząd Miasta Krakowa) podlega Prezydentowi Miasta. Ponadto mieszkańcy Krakowa wybierają 43 radnych, których pracą kieruje Przewodniczący Rady Miasta.

Dawna stolica Polski stanowi zarazem centrum aglomeracji krakowskiej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Działają tu konsulaty generalne (Austrii, Francji, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy, Węgier), a także kilkadziesiąt konsulatów honorowych. Samo miasto dzieli się na 18 dzielnic samorządowych, w powszechnym użyciu są jednak historyczne określenia na części miasta: Śródmieście, Nową Hutę, Podgórze i Krowodrzę.

Powierzchnia miasta wynosi 327 kilometrów kwadratowych, a najwyżej położony punkt w mieście, Kopiec Józefa Piłsudskiego – jeden z wielu tutejszych kopców – znajduje się na wysokości 383 m n.p.m. Liczba mieszkańców Krakowa wynosi około 775 tys. osób. Zarejestrowanych bezrobotnych jest nieco ponad 10 tys.

Studia Kraków – najczęściej wybierane kierunki studiów

Nauka bez wątpienia stanowi jeden z filarów tego miasta. Do najważniejszych uczelni wyższych należą Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego czy Akademia Muzyczna. Mnogość uczelni wyższych sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów. W Krakowie działa wiele stowarzyszeń, inicjatyw i inkubatorów, które wspierają mieszkańców, w tym również młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na drodze własnej działalności gospodarczej, w zakładaniu i rozwoju startupów. Królewskie Miasto uzyskało nawet status „Polskiej Doliny Krzemowej” jako najprężniejszy rynek startupowy, podbijający zagraniczne rynki.

Kraków – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Kraków stanowi największy i najprężniej rozwijający się ośrodek gospodarczy w regionie. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji rozbudowane otoczenie biznesu, liczne tereny przystosowane pod inwestycję, infrastrukturę biurową. Dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości stwarza działający od ponad dwóch dekad Krakowski Park Technologiczny oraz funkcjonujący w jego strukturach Inkubator Przedsiębiorczości. Instytucje te pomagają w nawiązywaniu współpracy naukowo-biznesowej, na przykład w zakresie weryfikowania planów biznesowych czy rozwoju produktu, a także oferując wsparcie dla start-upów i młodych przedsiębiorców, w tym w ramach funduszów zalążkowych, ulg podatkowych, opieki poinwestycyjnej, szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy czy działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.

Krakowski Park Technologiczny znacząco wpływa na rozwój całego regionu. W jego obrębie działają przedsiębiorstwa z branży IT, farmaceutycznej, ale też przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, outsourcingu i inne. Do największych firm należą: Wawel, Comarch, Valeo, Shell, Comarch, Man, Grupa Azoty czy HSBC.

Branża IT to jeden z najszybciej rozwijających się rynków w regionie. Zapotrzebowanie jest płynne ze względu na rozwój ośrodków korporacyjnych. Obecny kształt rynku pracy w Krakowie wymaga od firm współdziałania nowych technologii. W związku z tym IT uważane jest za branżę przyszłości, w którą warto inwestować.

Kraków podbija także rozwojowy sektor biotechnologiczny, jeden z większych w Polsce. Jednak Królewskie Miasto to przede wszystkim szeroko rozwinięty sektor nowoczesnych usług biznesowych BPO, SSC i R&D.

Nie można jednak zapominać, że gospodarczy Kraków to również branża turystyczna. Miasto każdego roku odwiedza wielu turystów zagranicznych i rodzimych. Dłuższy urlop, czy choćby weekend w Krakowie, to doskonały pomysł dla osób w każdym wieku. Przyciągają przede wszystkim zabytki – Wawel, Barbakan, Kościół Mariacki, Rynek wraz z Małym Rynkiem, synagogi Kazimierza, Sukiennice w Krakowie i wiele innych obiektów, które na co dzień przypominają przybyłym, że mają do czynienia z miejscowością o wielowiekowej, burzliwej historii. Jednak atrakcji nie brakuje również dla tych, którzy chcieliby poznać Kraków nocą – restauracje, kluby i niezliczone knajpki są otwarte do późnych godzin. Baza hotelowa, gastronomiczna i rozrywkowa wciąż się rozbudowuje, generując miejsca pracy. Tuż obok turystyki i działalności artystycznej przewagę zdobywają centra biznesowe na czele z branżą finansową. Zagraniczne korporacje to praca dla księgowych, ekonomistów oraz lingwistów.

Propozycje zatrudnienia w królewskim mieście skierowane są w dużej mierze do przedstawicieli branży IT, fin-tech, e-commerce i pokrewnych. Brakuje administratorów stron internetowych, projektantów oraz administratorów baz danych, programistów, analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, sprzedawców obsługujących sklepy internetowe, specjalistów ds. telemarketingu, a także telefonicznej i internetowej obsługi klienta.

Z kolei dodatkowa i dorywcza praca dla studenta w Krakowie czeka przede wszystkim w gastronomii i handlu. W tych branżach ze względu na stały ruch turystyczny nie brakuje ofert pracy przez cały rok.

Niemniej zapotrzebowanie na tutejszym rynku pracy jest bardzo różnorodne. Rozglądając się za pracą w Małopolsce, warto brać pod uwagę wyniki corocznej prognozy Barometr zawodów, wykonywanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawia ona listę zawodów deficytowych, znajdujących się w równowadze oraz nadwyżkowych, zarówno w mieście Kraków, jak i w powiecie krakowskim oraz w województwie małopolskim.

W stolicy Małopolski największy deficyt kadry dotyczy: inżynierów budownictwa,  kierowców autobusów, kierowników budowy, listonoszy i kurierów oraz pomocy kuchennych. Pracodawcy zgłaszają też luki kadrowe na przykład w branży budowlanej, produkcji przemysłowej, transportowej, medycznej, w księgowości, gastronomii czy handlu. Z kolei z dużą konkurencją na rynku powinni liczyć się  architekci i urbaniści, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, graficy komputerowi, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pracownicy przetwórstwa metali.

W obrębie powiatu, jak w województwa zanotowano z kolei tylko jeden zawód nadwyżkowy – ekonomista. 

Czy trudno znaleźć w Krakowie pracę od zaraz? Liczba bezrobotnych w mieście w 2020 r. znacznie się zwiększyła, co miało związek między innymi ze szczególną sytuacją na rynku pracy w sytuacji światowej pandemii. W lipcu 2020 r. w Krakowie zarejestrowanych w urzędzie pracy było 13 626 osób, w tym 6829 kobiet.

Bezrobotni w Krakowie

 

Niemniej o ogólnej sytuacji na tutejszym rynku pracy wiele mówi stopa bezrobocia. Ta w Krakowie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu 2020 r. wyniosła 2,7%. Jest to wartość zdecydowanie niższa od wskaźnika dla całego kraju – w obu wspomnianych miesiącach był on na poziomie 6,1%. Kraków wypada dobrze również na tle województwa małopolskiego, gdzie bezrobocie w tych miesiącach utrzymywało się na poziomie 5,2%.

Kraków - bezrobotni w specjalnej sytuacji na rynku pracy

 

Największą grupę bezrobotnych w Krakowie stanowią osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia, a także powyżej 50. roku życia. Urząd pomaga im wrócić do aktywności zawodowej, odnaleźć się w nowej sytuacji gospodarczej czy przekwalifikować. Specjalne programy, staże czy szkolenia kierowane są także do młodych ludzi, stawiających pierwsze kroki na ścieżce rozwoju zawodowego. Gdzie szukać pomocy w znalezieniu etatu lub pracy dorywczej.

Firmy Kraków

O stanie gospodarki Krakowa i okolic wiele mówią dane pochodzące z rejestru REGON. Zgodnie z nim (stan w sierpniu 2020 r.) w całym powiecie Kraków zarejestrowanych jest 150 147 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 34 jednostki deklarujące zatrudnienie minimum tysiąca pracowników oraz 149 jednostek o kadrze rzędu 250-999 osób. Wolnych stanowisk można szukać także w 824 podmiotach średniej wielkości (50-249 pracowników), 4235 małych (obejmujących od 10 do 49 pracowników), a także w 144 905 mikrojednostkach (do 9 pracowników).

W jakich branżach czeka zatem w Krakowie praca? Jeśli chodzi o dane liczbowe, w podregionie krakowskim najwięcej jest firm handlowych i prowadzących działalność w zakresie naprawy pojazdów – łącznie 27 537. Dużo jest także przedsiębiorstw budowlanych (13 389), zajmujących się informacją i komunikacją (11 941), prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (22 631), związanych z rynkiem nieruchomości (11 423), przetwórstwem przemysłowym (9278), a także opieką zdrowotną i pomocą społeczną (10 303).

Kraków - średnie wynagrodzenie 

Czy podjęta w  Krakowie praca będzie satysfakcjonująca finansowo? Oczywiście wiele zależy od branży i stanowiska, niemniej częściowej odpowiedzi na pytanie, jak wyglądają zarobki w południowej Polsce, dostarczają miesięczne, kwartalne i roczne raporty GUS na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Należy przy tym pamiętać, że statystyki te nie obejmują najliczniejszej grupy mikroprzedsiębiorców.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. w całej Polsce wynosiło 5169 zł, z kolei w drugim kwartale 2020 r. kwota ta wzrosła do 5249 zł, a na przykład w czerwcu 2020 r. do 5283 zł. Jak na tym tle wypada województwo małopolskie?

Ogółem przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. wyniosła w Małopolsce 5330 zł. Najwyższe płace generowała przy tym branża informacyjna i komunikacyjna – 9571 zł. Na drugim miejscu znalazł się przemysł – 5279 zł, a w dalszej kolejności przetwórstwo przemysłowe – 5046 zł. Nieco mniejsza kwota obliczona została dla budownictwa – 4769 zł, firm z branży nieruchomości – 4749 zł, oraz działających w zakresie administracji – 4454 zł, a także handlu i naprawy pojazdów – 4453 zł. Wynagrodzenie w pozostałych sektorach przybrało wartość poniżej 3 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. – woj. Małopolskie (wg GUS):

Sektor przedsiębiorstw ogółem 5330 zł
Informacja i komunikacja 9571 zł
Przemysł 5279 zł
Przetwórstwo przemysłowe 5046 zł
Budownictwo 4769 zł
Obsługa rynku nieruchomości 4749 zł
Administrowanie i działalność wspierająca 4454 zł
Handel i naprawa pojazdów 4453 zł
Transport i gospodarka magazynowa 3907 zł
Zakwaterowanie i gastronomia 3345 zł

 

PUP Kraków

W stolicy Małopolski działają urzędy zapewniające pomoc bezrobotnym. Są to: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wraz z filiami, a także  Grodzki Urząd Pracy. W Krakowie w lipcu 2020 r. zarejestrowanych jako bezrobotni było razem 13 626 osób w tym 6829 kobiet. Dużą grupę – 2732 osób – stanowili bezrobotni do 30. roku życia. Z kolei w powiecie krakowskim w tym samym miesiącu w rejestrze znajdowało się 5259 bezrobotnych, w tym 2756 kobiet. Tutaj młodych ludzi do 30. roku życia szukających zatrudnienia było razem 1548.

    • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Mazowiecka 21,
30-019 Kraków
(+48) 12 299 74 25

    • Grodzki Urząd Pracy
Wąwozowa 34,
31-752 Kraków
(+48) 12 686 80 00

    • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
(+48) 12 42 87 870