Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Statystyk
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Koszalin
91 dni temu
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 112705

Warunki pracy


 • Charakter pracy:praca  przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie  wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon).

 • Możliwe sporadyczne wyjazdy służbowe i  praca w terenie.

 • Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na 2 piętrze. Brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.


 

Zakres zadań

 • Zbiera, gromadzi oraz przetwarza dane statystyczne wpływające do Urzędu
 • Uczestniczy w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań i materiałów statystycznych oraz wyjaśnia błędy z jednostkami sprawozdawczymi
 • Realizuje badania ankietowe metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • Uczestniczy w wypełnianiu makiet tablic publikacyjnych, sprawdzaniu ich poprawności oraz wyliczaniu wskaźników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej
 • Znajomość regulacji prawnych w statystyce publicznej oraz w służbie cywilnej (ustawa o statystyce publicznej, ustawa o służbie cywilnej)
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Myślenie analityczne
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Dokładność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty