Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Technolog

ROSOMAK Spółka Akcyjna

Siemianowice Śląskie

14 dni temu

ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przedsiębiorstwo  o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa specjalizujące się w produkcji, remoncie i modernizacji wyrobów specjalnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. Kołowych Transporterów Opancerzonych „ROSOMAK”,

 

oferuje w siedzibie spółki stanowisko pracy:

Technolog
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

 

 
ZAKRES ZADAŃ
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej i wprowadzanie danych technologicznych do systemu Planowania i Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (ERP),
 • opracowywanie analiz technicznych możliwości wykonania części i detali oraz usług wynikających z zapytań ofertowych oraz na wyroby znajdujące się w programie produkcji Spółki,
 • bieżąca kontrola i nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem ich optymalizacji i usprawniania,
 • przygotowywanie programów cięcia na wycinarki; dobór narzędzi i mocowań do wykonania detali na maszynach konwencjonalnych oraz CNC,
 • projektowania przyrządów pomocniczych i sprawdzianów,
 • wdrażanie nowych technologii i uruchomień,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych porób technologicznych,
 • współpraca z innymi działami w celu rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz jakościowych.

 

WYMAGANIA FORMALNE
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria mechaniczna i materiałowa, inżynieria produkcji, automatyka i robotyka);
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nie bycie skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

zasadnicze:

 • wiedza z zakresu materiałoznawstwa, technologii obróbki mechanicznej i ślusarskiej różnych materiałów (aluminium, żeliw, stali, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych),
 • umiejętność doboru narzędzi skrawających, określania parametrów i strategii obróbki (procesu),
 • dobra znajomość budowy maszyn konwencjonalnych i CNC do obróbki mechanicznej oraz ślusarskiej,
 • bardzo dobra znajomość czytania rysunku technicznego oraz stosowania norm technicznych,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • dobra znajomość komputera i Pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

dodatkowe umiejętności:

 • umiejętność obsługi programu z rodziny CAD/CAM

cechy osobiste:

 • zdyscyplinowanie,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • ciekawość,
 • zaradność,
 • predyspozycje do prac innowatorskich.
Spółka zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tylko niektórych, wybranych przez siebie kandydatów oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania najlepszego kandydata w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego są przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. b i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSOMAK S.A.  (ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 228 57 51, email: rosomaksa@rosomaksa.pl). 
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Michał Geilke, e-mail: m.geilke@orleccy.pl,
GSM 783 384 378.

Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Działu właściwy ds. pracowniczych, ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Poznaj

ROSOMAK Spółka Akcyjna

Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich powstał w 1952 roku jako Wojskowe Zakłady Mechaniczne i posiada wieloletnie tradycje w remontach, modernizacjach oraz produkcji wyrobów specjalnych dla wojska. Spółka rozpoczęła działalność naprawami i modernizacjami czołgów T-34. W latach 60-tych nastąpiły prace nad czołgami T-55 i T-55A które pozwoliły na zmodernizowanie tego sprzętu do wersji T-55AM. W latach 1982-1989 Spółka uczestniczyła w budowie bazy remontu czołgów T-55 w Indiach i w tym samym czasie uczestniczyła w modernizacji czołgu T-72 oraz WZT-1 i WZT-2 oraz mostu BLG na podwoziu czołgowym. Oprócz remontów i modernizacji sprzętu czołgowego, przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w remontach silników wysokoprężnych WOLA i HENSCHEL.
 
W 1996 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne nad pojazdem rozpoznawczym BRDM-2. W rezultacie tych prac powstała cała gama pojazdów: BRDM-2M96, BRDM--2M96i, BRDM-2B, BRDM-2BF, BRDM-2A oraz BRDM-2M96iK. W sumie dostarczyliśmy ponad 200 sztuk tych pojazdów dla Sił Zbrojnych RP.
 
W 2002 roku Spółka zaoferowała nowy pojazd 8x8, bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Kulminacyjnym punktem było podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawy ponad 600 pojazdów co nastąpiło 15 kwietnia 2003 roku.
 
W latach 2007 - 2014 nasi pracownicy wzięli udział w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie byli odpowiedzialni za zabezpieczenie serwisowe KTO Rosomak. W 2013 roku został podpisany nowy kontrakt na dostawę ponad 300 kolejnych pojazdów a w roku 2014, biorąc pod uwagę znakomitą opinię i rozpoznawalność produktu, Spółka zmieniła swoją nazwę z „Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.” na „Rosomak S.A.”
 
Do końca 2017 roku, dostarczyliśmy ponad 750 pojazdów w różnych wersjach.

Poznaj stanowisko: Technolog

Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego ...
Technolog Praca Technolog

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (638)
Wałbrzych (64)
Legnica (117)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (255)
Toruń (133)
Lubelskie:
Lublin (231)
Chełm (36)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (810)
Tarnów (80)
Nowy Sącz (80)
Mazowieckie:
Warszawa (1966)
Radom (171)
Płock (69)
Opolskie:
Opole (220)
Nysa (62)
Podkarpackie:
Rzeszów (167)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (146)
Suwałki (44)
Łomża (33)
Pomorskie:
Gdańsk (488)
Gdynia (272)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (628)
Częstochowa (149)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (190)
Elbląg (96)
Ełk (53)
Wielkopolskie:
Poznań (602)
Kalisz (93)
Konin (58)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (379)
Koszalin (118)
Kołobrzeg (55)
Auchan (157)
Tesco (60)
Inditex (21)
Leroy Merlin (119)
Bricoman (11)
STRABAG (9)
ABB (17)
Accenture (65)
Carrefour (178)
PKO BP (295)
PwC (18)
KPMG (29)
Orange (44)
IKEA (44)
Budimex (2)

Rekrutują z Praca.pl