Woodward Poland Sp. z o.o.

od 501 do 1000 prac. Przemysł


ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE


Czując społeczną odpowiedzialność, wspólnie z naszymi Pracownikami, podejmujemy szereg inicjatyw, zupełnie niezwiązanych z naszą codzienną pracą, a wspierających lokalną społeczność. W ciągu kilku ostatnich lat udało nam się zorganizować pomoc dla potrzebujących rodzin, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej. Możemy się pochwalić między innymi:


Od kilku lat wspieramy równie prężnie inną ogólnopolską inicjatywę, bieg Kraków Business Run. Pokonując malownicze trasy Krakowskich Plant uczestniczymy w zbiórce pieniędzy przeznaczonych, co rok na inny, szczytny cel.


Mamy okazję pomagać również dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym Niepołomickiego Centrum Profilaktyczno-Leczniczego finansując koszty ich rehabilitacji.


Pomagamy też wykorzystując swoje zdolności budownicze :)
Do tej pory udało nam się wyremontować i częściowo wyposażyć kilka domów wspierając lokalne rodziny, których nigdy nie byłoby na to stać. Mieliśmy okazje wspomagać także podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Niewidomych w Niepołomicach organizując zbiórki odzieży, czy uczestnicząc w naprawie i wyposażeniu obiektu.

Zaangażowaliśmy się również w ogólnopolską akcję „Twoja Krew Moje Życie” promującą krwiodawstwo. Gościmy w naszej firmie autobus „mobilny punkt krwiodawstwa” umożliwiający honorowe oddanie krwi i przekazanie jej najbardziej potrzebującym.

To tylko niektóre z akcji i inicjatyw, które promujemy. Jedną z ostatnich była akcja „SKŁADAMY PLECACZKA DLA DZIECIACZKA". Udało nam się kupić i wyposażyć w odpowiednie przybory szkolne plecaki dla dzieciaków i młodzieży z okolic Niepołomic Teraz są już gotowi do ciężkiej pracy w roku szkolnym :)

Corocznym projektem Happy Christmas Woodpack. Dzięki zaangażowaniu naszych Pracowników, mamy okazję umilić, choć w niewielkim stopniu, czas Bożego Narodzenia potrzebującym rodzinom z okolic Niepołomic.

Organizujemy sezonowe zbiórki odzieży dla naszych podopiecznych. Zawsze cieszy się to dużą popularnością.

Aktualne oferty pracy

Firma Woodward Poland Sp. z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Woodward Poland Sp. z o.o.
ul. Skarbowa 32
32-005 Niepołomice

Niemal

300

miejsc pracy dla inżynierów

Ponad

13 000 m2

powierzchni

6 500 m2

hali produkcyjnej

W Polsce jesteśmy od

2005 roku