SUEZ w Polsce
Kluczowe Liczby
Jesteśmy obecni w Polsce od 1992 roku i mamy status wiodącego operatora na rynku gospodarowania odpadami (komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi).
Na terenie Polski posiadamy ponad 25 punktów operacyjnych, w tym:
4 zakłady produkcji paliw alternatywnych, 6 sortowni, 5 kompostowni, 4 składowiska i 1 instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
Grupa w Polsce zatrudnia 2 600 pracowników, dzięki którym świadczy różnego rodzaju usługi związane z gospodarką odpadami dla blisko 2,3 mln osób.
Klienci
Naszymi Klientami są osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty, samorządy oraz przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych). Prowadzimy również działalność w zakresie wody, oczyszczania i uzdatniania oraz consultingu.
Najważniejsze nagrody
2017 – Tytuł: Best Quality Employer przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
2016 - Nagroda Fundacji „la Caixa” za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
2015 – Tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 5-lecia 2010-2015 przyznany przez Magazyn Strefa Gospodarki, ogólnopolski dodatek do Dziennika Gazety Prawnej

Aktualne oferty pracy SUEZ Polska Sp. z o.o.

Archiwalne oferty pracy SUEZ Polska Sp. z o.o.