Fundacja HAPPY KIDS

od 11 do 50 prac. Organizacje pozarządowe

 

Nazwą nawiązujemy do przesłania Janusza Korczaka Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie, misją- do słów Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

 

Działamy głównie  na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Stworzyliśmy dla nich 12 rodzinnych domów dziecka, które zgodnie z nomenklaturą Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego. W Rodzinnych Domach Fundacji dzieci odbudowują wiarę w siebie i świat dorosłych. Otrzymują najlepszy „kapitał początkowy”, jakim jest pewność siebie i umiejętność samostanowienia. Wszystko za sprawą zawodowych rodziców, którzy zapewniają nie tylko opiekę, ale przede wszystkim wychowanie i kompensację potrzeb, które nie zostały zaspokojone przez rodzinę pochodzenia. Pobyt w Rodzinnych Domach Fundacji to wypadkowa troski i wymagań.

 

Fundacja HAPPY KIDS działa od 2001 roku, oficjalnie została zarejestrowana 30 września 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Od 7 grudnia 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133286).

 

Aktualne oferty pracy

Firma Fundacja HAPPY KIDS nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Zobacz oferty innych pracodawców

Zobacz archiwalne oferty pracy

Fundacja HAPPY KIDS

ul. Żniwna 10/14

94-250 Łódź