Teraz rekrutuje

KLER S.A.

1 aktualna oferta pracy od 501 do 1000 prac. Produkcja
KLER S.A., z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, działającą na podstawnie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, NIP 575-00-07-865, o kapitale zakładowym w wysokości 51.668.360,00 złotych, wpłacone 51.668.360,00 zł., zwanym dalej w skrócie jako Administrator.
 
Dane kontaktowe Administratora:
Ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, Polska
telefon: + 48 343 529 100
e-mail: kler@kler.eu.

Aktualne oferty pracy

1

aktualnych ofert pracy

KLER S.A.

Ul. Piastowska 39b

46-380 Dobrodzień