Teraz rekrutuje

Stowarzyszenie SIEMACHA

3 aktualne oferty pracy od 251 do 500 prac. Organizacje pozarządowe

Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość.

Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.

Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Aktualne oferty pracy

Zobacz archiwalne oferty pracy

3

aktualnych ofert pracy

Stowarzyszenie SIEMACHA

Ul. Długa 42

31-146 Kraków