AVR S.A.

Budownictwo

Spółka w założeniu przewidziana jest do świadczenia usług :utrzymywania dróg i autostrad, utrzymywania zieleni miejskiej czy świadczenia usług komunalnych. Poza zakresami usług wskazanymi wcześniej AVR S.A.. zainteresowana jest także działalnością w zakresie robót drogowych, budownictwa oraz rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka.

Dynamiczny rozwój spółki spowodował, iż w chwili obecnej realizuje ona kilkanaście kontraktów na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego utrzymując autostrady, drogi ekspresowe i wojewódzkie, a także odbierając odpady komunalne od mieszkańców miast i gmin. Współpraca z dużymi Zamawiającymi – w szczególności Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wykwalifikowana kadra, nowoczesny sprzęt oraz wdrożone w spółce standardy ISO sprawiają, że AVR S.A. jest w swoich działaniach skuteczna, efektywna i profesjonalna.

 

Aktualne oferty pracy

Firma AVR S.A. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Zobacz archiwalne oferty pracy

AVR S.A.

Ul. Dietla 93/4

31-031 Kraków