Teraz rekrutuje

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

1 aktualna oferta pracy od 1 do 10 prac. Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r.
, od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w obszarze polityki społecznej. Naszą siedzibą jest Nowy Sącz.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej(do tej pory 62 punkty w 4 województwach).
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
  • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
  • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
  • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
  • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.

Aktualne oferty pracy

1

aktualnych ofert pracy

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz