Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r.
, od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową z Nowego Sącza. Nasz zespół to ludzie, dla których jest ważna misja organizacji, wysokie standardy działania, innowacyjność, skuteczność, stały rozwój, podejmowanie nowych wyzwań i wiara w to, co się robi.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
  • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
  • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
  • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
  • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.

Aktualne oferty pracy

Firma Stowarzyszenie SURSUM CORDA nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Zobacz archiwalne oferty pracy

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz